ریاضی دوازدهم

امیر مسعودی چه مباحثی از ریاضی دوازدهم را تدریس کرده است؟

تدریس ریاضی امیر مسعودی به چه صورت است؟

قیمت ریاضی دوازدهم امیر مسعودی چقدر است؟

ریاضی کنکور

درس ریاضی یکی از دروس محاسباتی در کنکور سراسری است که معمولا دانش آموزان برای حل تست های آن دچار مشکل می شوند. درس ریاضی در کنکور تجربی شامل ۳۰ تست از سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم است که برای حل آن ۴۷ دقیقه زمان دارید.

هم چنین در کنکور ریاضی درس ریاضی شامل ۵۵ تست است که از دروس ریاضی دهم، هندسه، آمار و احتمال، ریاضیات گسسته و حسابان یک و دو تست طرح می شود. برای حل تست های ریاضی در کنکور ریاضی مدت ۸۵ دقیقه زمان دارید. ضریب درس ریاضی در کنکور ریاضی در زیر گروه اول ۴ و دارای ضریب ۲ در زیر گروه اول رشته تجربی است.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که ضرایب دروس اختصاصی نسبت به دروس عمومی ضریب ۳ دارند ، یعنی ضریب هر درس اختصاصی در ۳ ضرب می شود.

برای مشاهده ضریب سایر رشته ها و زیر گروه ها از لینک زیر استفاده کنید.

ضریب دروس کنکور

ریاضی دوازدهم

سال تحصیلی دوازدهم به دلیل اینکه سالی منتهی به کنکور شماست، سرنوشت ساز ترین پایه تحصیلی شما محسوب می شود که پرداختن به دروس این پایه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. درس ریاضی نیز یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین دروس تخصصی شما در کنکور سراسری محسوب می شود. ریاضی دوازدهم در دو رشته تجربی و ریاضی متفاوت است در ادامه به بیان تفاوت میان ریاضی دوازدهم این دو رشته می پردازیم.

ریاضی دوازدهم تجربی

کتاب ریاضی دوازدهم تجربی شامل ۷ فصل است که هر کدام از این فصل ها به صورت مستقل و ترکیبی دارای تعدادی تست در کنکور سراسری هستند. با دانلود فایل PDF کتاب ریاضی دوازدهم می توانید با سر فصل ها و هم چنین زیر مجموعه های هر فصل آشنا شوید.

ریاضی در کنکور تجربی دارای ۳۰ تست است که برای حل این تست ها ۴۷ دقیقه زمان دارید.

دانلود رایگان فایل PDF کتاب ریاضی دوازدهم تجربی

سرفصل های کتاب ریاضی دوازدهم تجربی

کتاب ریاضی دوازدهم تجربی شامل ۷ فصل است که هر کدام دارای تعدادی زیر مجموعه هستند.

فصل اول: تابع
 • درس اول: توابع چند جمله ای_ توابع صعودی و نزولی
 • درس دوم: ترکیب توابع
 • درس سوم: تابع وارون
فصل دوم: مثلثات
 • درس اول: تناوب و تانژانت
 • درس دوم: معادلات مثلثاتی
فصل سوم: حد در بی نهایت
 • درس اول: حد بی نهایت
 • درس دوم: حد در بی نهایت
فصل چهارم: مشتق
 • درس اول: آشنایی با مفهوم مشتق
 • درس دوم: مشتق پذیری و پیوستگی
 • درس سوم: آهنگ تغییر
فصل پنجم: کاربرد مشتق
 • درس اول: اکسترمم های تابع
 • درس دوم: بهینه سازی
فصل ششم: هندسه
 • درس اول: تفکر تجسمی
 • درس دوم: دایره
فصل هفتم: احتمال
 • قانون کلی احتمال

بودجه بندی ریاضی در کنکور تجربی ۱۴۰۰

سرفصل تعداد تست
الگو و دنباله ۱
توان های گویا و عبارت های جبری ۰
معادله و نامعادله ۳
هندسه ۴
تابع ۲
مثلثات ۴
توابع نمایی و لگاریتم ۲
حد و پیوستگی ۴
مشتق ۴
کاربرد مشتق۲
شمارش بدون شمارش ۱
آمار ۲
احتمال ۱

بودجه بندی ریاضی دوازدهم در کنکور تجربی ۱۴۰۰

سرفصل تعداد تست
تابع ۶ سوال مشترک با تابع دهم و یازدهم
مثلثات ۴ سوال مشترک با مثلثات دهم و یازدهم
حد در بی نهایت۳
مشتق و کاربرد مشتق ۳
هندسه ۴ سوال مشترک با هندسه یازدهم
احتمال ۲ سوال مشترک با دهم و یازدهم

ضریب ریاضی در کنکور تجربی ۱۴۰۰

زیر گروه ضریب درس ریاضی
زیر گروه یک ۲
زیر گروه دو ۳
زیر گروه سه ۳
زیر گروه چهار ۴
زیر گروه پنج ۳

ریاضی دوازدهم ریاضی

ریاضی دوازدهم ریاضی که تحت عنوان کتاب حسابان ۲ در اختیار شما دانش آموزان قرار می گیرد. درس حسابان در مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم مجموعا دارای ۱۹ تست است. مجموع تست های ریاضی در کنکور ریاضی که شامل دروس حسابان، هندسه، گسسته و آمار و احتمال است در کنکور ریاضی شامل ۵۵ تست است که برای حل تست های این درس مجموعا ۸۵ دقیقه فرصت دارید.

با دانلود فایل PDF کتاب ریاضی دوازدهم رشته ریاضی با سر فصل های این کتاب بیشتر آشنا شوید.

دانلود رایگان فایل PDF کتاب حسابان دو رشته ریاضی

سر فصل های کتاب حسابان دو دوازدهم

کتاب حسابان دو دوازدهم شامل ۵ فصل است که هر یک از این فصل ها دارای یک سری دروس و زیر مجموعه ها هستند.

فصل اول: تابع
 • درس اول: تبدیل نمودار توابع
 • درس دوم: تابع درجه سه، توابع یکنوا و بخش پذیری و تقسیم
فصل دوم: مثلثات
 • درس اول: تناوب و تانژانت
 • درس دوم: معادلات مثلثاتی
فصل سوم: حدهای نامتناهی – حد در بی نهایت
 • درس اول: حد های نامتناهی
 • درس دوم: حد در بی نهایت
فصل چهارم: مشتق
 • درس اول: آشنایی با مفهوم مشتق
 • درس دوم: مشتق پذیری و پیوستگی
 • درس سوم: آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر
فصل پنجم: کاربرد های مشتق
 • درس اول: اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی
 • درس دوم: جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن
 • درس سوم: رسم نمودار تابع

بودجه بندی ریاضی در کنکور ریاضی ۱۴۰۰

سر فصلتعداد تست
مجموعه الگو و دنباله۲
مثلثات۳
توان های گویا و عبارات جبری۱
معادله و نامعادله۱
شمارش بدون شمردن۰
هندسه تحلیلی۰
توابع۲
بخش پذیری و تقسیم۰
تابع نمایی و لگاریتم۱
حد و پیوستگی۳
حد نامتناهی و حد در بی نهایت۱
مشتق۳
کاربرد مشتق۲

بودجه بندی حسابان دو در کنکور ریاضی ۱۴۰۰

سرفصل تعداد تست
تابع ۲ سوال مشترک با تابع دهم و یازدهم
مثلثات ۳ سوال مشترک با مثلثات دهم و یازدهم
حد نامتناهی و حد در بی نهایت۱
مشتق۳
کاربرد مشتق۲

ضریب ریاضی در کنکور ریاضی ۱۴۰۰

زیر گروه درس ریاضی
زیر گروه یک ۴
زیر گروه دو ۴
زیر گروه سه ۳

روش مطالعه ریاضی کنکور

برای مطالعه درس ریاضی کنکور باید به ۳ اصل مهم توجه داشته باشید تا مطالعه شما در این درس بیشترین میزان بازدهی را برای شما داشته باشد.

اصل اول در مطالعه درس ریاضی یادگیری عمیق است، شما ابتدا باید مباحث ریاضی را عمیقا یاد بگیرید سپس به حفظ فرمول های آن بپردازید، یادگیری عمیق سبب می شود که شما فرمول های فرار درس ریاضی را فراموش نکنید.

اصل دوم پس از یادگیری عمیق، تمرین است. پس از یادگیری عمیق تمام مباحث کنکوری درس ریاضی باید به سراغ حل تمرین این درس بروید. در درس ریاضی که دارای فرمول ها و مباحث پیچیده است هر چه تعداد بیشتری تمرین حل کنید مباحث این درس بیشتر در ذهنتان تثبیت خواهد شد. با حل تمرین های زیاد، مهارت حل مسئله شما تقویت خواهد شد.

پس از تمرین های زیادی که حل می کنید به سراغ حل تست های تالیفی بروید. تست های تالیفی به شما کمک می کند تا علاوه بر اینکه میزان یادگیری خود را می سنجید، نکات جدیدی را نیز یاد بگیرید. اما نکته ای که باید به آن توجه داشته باشد این است که گاها درسنامه های کتاب های تست و کمک درسی دارای فرمول ها و نکات اضافی است که سبب سردرگمی شما می شود.

اصل آخر مرور مباحث ریاضی کنکور است، مباحث ریاضی به دلیل حجم بالایی که دارند ممکن است پس از مدتی فراموش شوند، بهتر است در هنگام مرور به خلاصه نویسی های خود مراجعه کنید. پس از آن بهتر است به سراغ تست هایی بروید که قبلا اشتباه زدید، تکرار نکات مربوط به این تست ها سبب تثبیت این نکات در ذهن شما می شود.

ترتیب مطالعه مباحث ریاضی کنکور

۱الگو و دنباله
۲توان های گویا
۳معادله و نامعادله دهم و یازدهم (ترکیبی)
۴قدر مطلق
۵تابع سه سال (ترکیبی)
۶توابع نمایی و لگاریتمی
۷مثلثات سه سال (ترکیبی)
۸حد و پیوستگی
۹مشتق و کاربرد مشتق
۱۰هندسه تحلیلی
۱۱هندسه یازدهم و دوازدهم (ترکیبی)
۱۲شمارش (ترکیبیات)
۱۳آمار و احتمال

بهترین منابع ریاضی کنکور

بهترین منابع کنکور ریاضی

از آن جایی که ریاضی یکی از دروس پیچیده و محاسباتی است، پس باید برای مطالعه این درس از منابعی استفاده کنید که محاسبات ریاضی را به صورت سریع، دقیق و ساده به شما آموزش دهند.

بهترین منابع برای مطالعه ریاضی کنکور منابعی هستند که علاوه بر آموزش دقیق و عمیق تمام مباحث کنکوری، روش های تست زنی در زمان کوتاه را نیز به شما آموزش می دهد تا با استفاده از آن ها بتوانید تست های پیچیده درس ریاضی را با دقت و به درستی بزنید.

بهترین منابع ریاضی دوازدهم

ریاضی دوازدهم در کنکور تجربی دارای ۲۲ سوال مستقل و ترکیبی با مباحث ریاضیات پایه است و ریاضی کنکور ریاضی و یا حسابان دو دارای ۱۱ تست مستقل و ترکیبی با ریاضیات پایه است و هر دوی این دروس دارای اهمیت ویژه در کنکور سراسری هستند.

برای مطالعه ریاضی دوازدهم بهترین منبع برای شما منبعی است که شما با استفاده از آن علاوه بر آموزش و روش های تست زنی، روش های حل تست های ترکیبی را نیز یاد بگیرید. با یادگیری روش های تست زنی برای تست های ترکیبی مباحث ریاضی دوازدهم و ریاضیات پایه می توانید به راحتی تست های ترکیبی درس رایضی کنکور را بزنید.

ویژگی های یک مدرس ریاضی خوب

 • مهارت انتقال مفاهیم
 • بیان قواعد و اصول پایه ای به شیوه ای کاربردی و ساده
 • مسلط به محتوای آموزشی و تغییرات آن
 • مسلط به تیپ بندی تست های کنکور و آشنایی با سلیقه طراحان سوالات کنکور سراسری
 • مسلط به ارائه روش های تست زنی در زمان کوتاه
 • مسلط به ارائه راهکار های محاسبات سریع ریاضی
 • حل تست های کنکور های سال های اخیر در طول تدریس و هم چنین پرداختن به تمرینات کتاب درسی

ریاضی امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی متولد خرداد ۱۳۶۶ در شهر ارومیه می باشند. ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد مکانیک از دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری رشته فیزیک از دانشگاه امیر کبیر هستند.

استاد امیر مسعودی تنها مدرس ریاضی و فیزیک در کشور هستند که موفق به ثبت رسمی ۱۸ روش تست زنی برای دروس ریاضی و فیزیک به نام خود در وزارت ارشاد شده اند. ایشاهم هم چنین مدرس درس ریاضی و فیزیک کنکور در موسسه کنکور آسان است هستند.

ریاضی یکی از دروسی است که استاد مسعودی به تدریس مفاهیم این درس در قالب آموزش خط به خط مفاهیم و مباحث کنکوری و هم چنین ارائه روش های تست زنی می پردازند.

استاد مسعودی درس ریاضی را به صورت دی وی دی های آموزش، روش های تست زنی، خلاقیت و مجموعه های جمع بندی به شما دانش آموزان کنکوری ارائه نموده اند.

علاوه بر درس ریاضی استاد مسعودی تدریس درس فیزیک کنکور را نیز برای شما دانش آموزان کنکوری انجام میدهند. با کیلیک بر روی لینک زیر میتوانید با جزییات تدریس فیزیک استاد مسعودی بیشتر آشنا شوید.

فیزیک دوازدهم امیر مسعودی

برنامه های تلویزیونی امیر مسعودی

استاد مسعودی علاوه بر موسسه کنکور آسان است، به منظور رعایت عدالت آموزشی برای تمام دانش اموزان کنکوری به عنوان مدرس، مفاهیم درس ریاضی را در برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری و یادگیری آسان به شما دانش آموزان و داوطلبان کنکوری ارائه می کنند.

امیر مسعودی در اوج یادگیری

یکی از برنامه هایی که مهندس مسعودی به عنوان مدرس در آن دانش و مهارت خود در درس ریاضی را در اختیار شما قرار می دهند برنامه تلویزیونی اوج یادگیری است.

این برنامه در روز های فرد و ساعت ۱۷ بعد از ظهر از شبکه دو سیما پخش می شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره برنامه تلویزیونی اوج یادگیری روی لینک زیر کلیک کنید.

امیر مسعودی در اوج یادگیری

امیر مسعودی در یادگیری آسان

این برنامه تلویزیونی هر روز ساعت ۱۶:۴۵ از شبکه چهار سیما پخش می شود و استاد مسعودی نیز به عنوان مدرس دروس ریاضی و فیزیک در این برنامه حضور دارد.

ریاضی دوازدهم امیر مسعودی

استاد مسعودی تمام مباحث ریاضی سال دوازدهم تجربی و هم چنین حسابان دو رشته ریاضی به صورت کامل و در قالب دی وی دی های آموزشی و روش های تست زنی تدریس کرده اند که شما می توانید برای ارتقا سطح دانش و مهارت خود در زمینه ریاضی دوازدهم از این دی وی دی ها استفاده کنید.

لیست قیمت ریاضی دوازدهم تجربی امیر مسعودی

عنوان فصل قیمت
تابع ۱۰۰
مثلثات ۷۵
حد بی نهایت ۸۵
مشتق و کاربرد مشتق ۲۹۰
هندسه۱۷۰
احتمال ۶۰

لیست قیمت ریاضی دوازدهم ریاضی امیر مسعودی (حسابان دو)

عنوان فصل قیمت
تابع ۶۰
مثلثات ۵۰
حد بی نهایت ۸۵
مشتق و کاربرد مشتق ۲۹۰

نمونه تدریس ریاضی امیر مسعودی

برای مشاهده نمونه تدریس ریاضی دوازدهم امیر مسعودی از لینک زیر استفاده کنید.

ریاضی دوازدهم امیر مسعودی

جزوه ریاضی دوازدهم امیر مسعودی

جزوات مربوط به ۷ فصل کتاب ریاضی دوازدهم تجربی را می توانید در این قسمت مشاهده کنید.

جزوه فصل اول ریاضی دوازدهم (تابع)

جزوه فصل دوم ریاضی دوازدهم (مثلثات)

جزوه فصل سوم ریاضی دوازدهم (حد بی نهایت)

جزوه فصل چهارم ریاضی دوازدهم (مشتق)

جزوه فصل پنجم ریاضی دوازدهم (کاربرد مشتق)

جزوه فصل ششم ریاضی دوازدهم (هندسه)

جزوه فصل هفتم ریاضی دوازدهم (احتمال)

برای مشاهده سوالات احتمالی ریاضی و فیزیک استاد مسعودی و سایر اساتید کنکور آسان است از لینک زیر استفاده کنید.

سوالات احتمالی کنکور ۱۴۰۰

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دوازدهم امیر مسعودی

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دوازدهم نیمسال اول + پاسخنامه

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دوازدهم نیمسال پایانی + پاسخنامه

نمونه سوالات امتحانی ریاضی دوازدهم نیمسال پایانی + پاسخنامه

خرید محصولات ریاضی امیر مسعودی

برای خرید محصولات ریاضی امیر مسعودی می توانید از طریق دو روشی که در ادامه عنوان می کنیم اقدام به ثبت سفارش و خرید محصولات ریاضی کنید.

 1. اپلیکشن کنکور آسان است
 2. دریافت شماره حساب معتبر از شماره تماس های که مشاهده می کنید.

۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

امیر مسعودی کیست؟

مهندس امیر مسعودی متولد خرداد ۱۳۶۶ در شهر ارومیه می باشند. ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد مکانیک از دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری رشته فیزیک از دانشگاه امیر کبیر هستند. استاد امیر مسعودی تنها مدرس ریاضی و فیزیک در کشور هستند که موفق به ثبت رسمی ۱۸ روش تست زنی برای دروس ریاضی و فیزیک به نام خود در وزارت ارشاد شده اند. ایشاهم هم چنین مدرس درس ریاضی و فیزیک کنکور در موسسه کنکور آسان است هستند.

امیر مسعودی چه مباحثی از ریاضی دوازدهم را تدریس کرده اند؟

استاد مسعودی تمام مباحث کنکوری ریاضی دوازدهم رشته تجربی و ریاضی را به صورت کامل و در قالب آموزش و روش های تست زنی تدریس کرده اند.

معتبر ترین روش خرید محصولات ریاضی استاد مسعودی چه روشی است؟

معتبرترین روش خرید محصولات استاد مسعودی برای شما دانش آموزان کنکوری خرید و ثبت سفارش از طریق اپلیکیشن کنکور آسان است می باشد.

چگونه جزوات ریاضی دوازدهم امیر مسعودی را دانلود کنیم؟

با ما در این مقاله همراه باشید تا جزوات ریاضی دوازدهم امیر مسعودی را در اختیار شما قرار دهیم.

مشاوره امیر مسعودی

برای برقراری ارتباط با استاد مسعودی و مشاورین تحصیلی دفتر مشاوره مهندس مسعودی می توانید با شماره هایی که در بالا عنوان کردیم در تماس باشید.

بیشتر بخوانیم:
دفتر مشاوره مهندس امیر مسعودی
ریاضی امیر مسعودی
فیزیک امیر مسعودی
۱۰ ویژگی یک مشاور تحصیلی خوب

اپلیکیشن کنکور آسان است

۳۹ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • سعید رضاییان
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۴ ۱۰:۲۱

  من ریاضی استاد مسعدی رو گرفتم واقعا فوق العاده تدریس میکنن روش تست هایی که یاو میدن حرف نداره

  پاسخ
 • شهاب مرداری نژاد
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۴ ۱۰:۲۲

  چقد جزوهاشون خوووووووبه . ممنون که رایگان گذاشتید داخل سایت

  پاسخ
 • امیر هادی
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۴ ۱۱:۳۷

  برای تهیه منابع استاد مسعودی بهترین روش اقدام از چه طریقی هست؟؟؟

  پاسخ
  • شیرین آبادی
   ۱۳۹۹-۱۱-۰۸ ۱۷:۰۸

   من که از طریق اپلیکیشن کنکور آسان است سفارش دادم
   دو روزه هم رسید .ما اراک هستیم
   ایشالا آخر هفته هم فیزیک آقای امیر مسعودی رو سفارش میدم

   پاسخ
 • ریاضی استاد مسعودی حرف نداره
  هر کسی ریاضی امیر مسعودی رو بخره واقعا برد میکنه

  پاسخ
 • شیدا مردی
  ۱۳۹۹-۱۱-۱۱ ۰۷:۳۱

  من ریاضی دوازدهم استاد مسعودی رو گرفتم انقد خوب بود که میخوام دهم و یازدهمشم بگیرم واقعا عالی تدریس میکنن

  پاسخ
 • چقد کیفیت تدریساتون بالاس استاد مسعودی دقیقا همون طوری که تعریفشو شنیدم

  پاسخ
 • دمت گرم استاد مسعودی با این تدریسای خوبت

  پاسخ
 • منیره رئوف
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۹ ۰۷:۵۹

  خداروشکر که مباحث سخت ریاضی دوازدهم رو استاد مسعودی تدریس کردن

  پاسخ
 • امیر ایلیایی فر
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۹ ۰۸:۱۰

  امیر مسعودی فیزیک دوازدهم رو هم تدریس کردن ؟

  پاسخ
 • حدیثه لاری
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۹ ۱۳:۱۵

  چقد عالیه که استاد مسعودی انقد قشنگ و واضح همه مباحث ریاضی رو تدریس کردم من میخواستم به جای همه کنکوری ها ازشون تشکر کنم

  پاسخ
 • چقد تدریس های استاد مسعودی خوبه

  پاسخ
 • سودا علیمردانی از آباده
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۹ ۱۴:۳۵

  استاد امیر مسعودی هم فیزیک کنکور و هم ریاضی کنکور رو بی نظیر تدریس کردن

  پاسخ
 • مهیار سردشتی
  ۱۴۰۰-۰۳-۰۹ ۱۵:۰۶

  استاد مسعودی حسابان دوازدهم رشته ریاضی رو تدریس کردن آیا

  پاسخ
 • ریاضی امیر مسعودی فوق العادس

  پاسخ
 • بارین اتابکی از کردستان
  ۱۴۰۰-۰۳-۱۶ ۱۷:۵۱

  مرسی استاد مسعود بابت تدریس های خیلی خیلی خوبتون

  پاسخ
 • سمیه عروجی
  ۱۴۰۰-۰۳-۱۶ ۲۰:۴۵

  ریاضی دوازدهم با وجود مباحثی مثل مشتق و کاربرد خیلی سخته ولی خدایی استاد مسعودی بی نظیر این مباحث رو تدریس کردن

  پاسخ
 • علی مولایی
  ۱۴۰۰-۰۳-۱۸ ۰۱:۵۴

  من دانش آموز یازدهم هستم ریاضی و فیزیک پایه های دهم و یازدهمم رو با استاد مسعودی خوندم ایشون بی نظیر هستن الانم برای پیش خوانی ریاضی و فیزیک دوازدهمم حتما دی وی دی های ایشون رو می گیرم

  پاسخ
 • همت زاده از طرقبه
  ۱۴۰۰-۰۳-۱۸ ۰۳:۵۵

  دی وی دی های ریاضی مهندس مسعودی خیلی خیلی علی هستن کیفیت ایشون با هیچ استادی قابل مقایسه نیست

  پاسخ
 • شهاب رستگار
  ۱۴۰۰-۰۳-۱۸ ۰۹:۴۷

  من تا حالا فقط از محصولات فیزیک استاد مسعودی استفاده کرده بودم ولی نموئنه تدریس ریاضی ایشون هم فوق العاده بود ممنون که معرفی کردید

  پاسخ
 • مریم تقوایی
  ۱۴۰۰-۰۳-۱۸ ۰۹:۴۸

  ریاضی استاد مسعودی خیلی کیفیت خوبی داره خداروشکر که الان که کلاسا آنلاین شده و هیچی از ریاضی نمیفهمیم استاد مسعودی هستن

  پاسخ
 • مجانبی از گیلان
  ۱۴۰۰-۰۳-۱۸ ۱۲:۳۵

  مرسی استاد مسعودی خیلی تکنیک های تست زنی خوبی تدریس میکنید

  پاسخ
 • من می خوام دی وی دی های سه سال ریاضی استاد مسعودی عزیز رو تهیه کنم به همراه یک مشاوره و برنامه ریزی خیلی خوب میشه لطف کنید منو راهنماییی کنید

  پاسخ
  • امیر مسعودی
   ۱۴۰۰-۰۳-۲۰ ۱۳:۵۰

   برای دریافت مشاوره و برنامه ریزی تخصصی با شماره ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ تماس بگیرید

   پاسخ
 • مقاله خیلی عالی بود اطلاعات خیلی خوبی برای ریاضی دوازدهم دادید مرسی

  پاسخ
 • سراوان زاده
  ۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۰۹:۲۴

  خدایی با این کلاسای آنلاین بی کیفیت اگه استاد مسعودی نبودن همه دانش آموزا تجدید می شدن ریاضی رو دمت گرم استاد مسعودی

  پاسخ
 • صفرزاده از ایذه
  ۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۱۱:۰۶

  مررررررررسی استاد مسعودی که انقد خوب درس می دید

  پاسخ
 • عباسی از رشت
  ۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۱۱:۱۰

  خدا خیر بده به این استاد مسعودی که واقعا تدریس های خیلی خوبی برای دانش آموزا دارن من تمام دی وی دی های ریاضی و فیزیک ایشون رو برای دخترم گرفتم

  پاسخ
 • من یه دانش آموز نظام قدیم بودم نزدیک ۱۱ سال که از درس دور بودم از طریق یکی از دوستام با استاد مسعودی اشنا شدم واقعا خدا خیرش بده که ایشون رو به من معرفی کرد دمش گرم

  پاسخ
 • الناز اصغر زاده
  ۱۴۰۰-۰۳-۱۹ ۱۶:۴۶

  من از پایه دهم تا الان که دوازدهم هستم با دی وی دی های ریاضی و فیزیک استاد مسعودی پیش رفتم و واقعا متوجه پیشرفت خودم در این درسا شدم امسالم میخوام کنکور بدم و مطمئن هستم که عملکرد خیلی خوبی تو کنکور دارم

  پاسخ
 • ممنون از مقاله بسیار کاملتون

  پاسخ
 • امیریان از اندیمشک
  ۱۴۰۰-۰۳-۲۰ ۰۱:۰۰

  مبحث مشتق که تدریس استاد مسعودی هست رو من خریدم برای نمونه بی نظیر بود

  پاسخ
 • یعقوبیان
  ۱۴۰۰-۰۳-۲۰ ۱۳:۱۸

  استاد مسعودی عالی هستن

  پاسخ
 • ترانه امامی از پاکدشت
  ۱۴۰۰-۰۴-۰۵ ۱۸:۰۱

  استاد مسعودی واقعا تدریس های قابل فهم و زیبایی دارن

  پاسخ
 • من تمام تدریس های مهندس مسعودی رو دیدم ایشون بی نظیر هستن

  پاسخ
 • [url=http://cicialis.com/]cialis 1 mg[/url] [url=http://buycialismed.com/]canada pharmacy cialis[/url] [url=http://ivermectinnew.com/]stromectol medication[/url] [url=http://pharmacyrite.com/]online pharmacy[/url] [url=http://viagradmed.com/]sildenafil online pharmacy uk[/url] [url=http://orderviagratabs.com/]lowest price viagra uk[/url] [url=http://prednisolonesale.com/]prednisolone tablets 25mg price[/url] [url=http://viagrafp.com/]buy viagra pills[/url] [url=http://tadalafileff.com/]tadalafil 5mg tablets price[/url] [url=http://tadalafilcost.com/]tadalafil canada price[/url]

  پاسخ
 • [url=http://cialisur.com/]over the counter cialis canada[/url]

  پاسخ
 • [url=https://ngcialis.com/]cialis for sale online in canada[/url] [url=https://viagraif.com/]viagra for women pills[/url] [url=https://ivermectinsp.com/]ivermectin 12 mg[/url]

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست