فیزیک دهم

کتاب فیزیک دهم چند فصل است؟

بودجه بندی فیزیک دهم در کنکور ۱۴۰۰؟

اسامی اساتید فیزیک کنکور آسان است؟

فیزیک کنکور

فیزیک کنکور یکی از دروس محاسباتی است که معمولا شما دانش آموزان و داوطلبان عزیز کنکوری را دچار چالش می کند. موفقیت شما در تست های فیزیک کنکور مستلزم یادگیری عمیق مباحث کنکوری این درس است. فیزیک در کنکور تجربی شامل ۳۰ تست و در کنکور ریاضی شامل ۴۵ تست است که به ترتیب ۵۵ و ۳۷ دقیقه برای حل تست های آن زمان دارید.

ضریب درس فیزیک در زیر گروه اول رشته تجربی ۲ و در زیر گروه اول رشته ریاضی ۳ است. برای اطلاع از ضریب زیر گروه های دیگر درس فیزیک و هم چنین دروس کنکوری دیگر می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

ضریب دروس کنکور

فیزیک دهم

کتاب فیزیک رشته تجربی شامل ۴ فصل و کتاب فیزیک رشته ریاضی شامل ۵ فصل است. فیزیک دهم تجربی شامل ۸ تست در کنکور سراسری و فیزیک دهم ریاضی شامل ۱۲ تست است که در جدول پایین جزییات مربوط به این بودجه بندی را مشاهده می کنید.

بودجه بندی فیزیک دهم تجربی در کنکور ۱۴۰۰

عنوان فصل تعداد تست
فیزیک و اندازه گیری۱
ویژگی های فیزیکی مواد ۲
کار انرژی توان ۲
دما و گرما ۳

بودجه بندی فیزیک دهم ریاضی در کنکور ۱۴۰۰

عنوان فصل تعداد تست
فیزیک و اندازه گیری ۰
ویژگی های فیزیکی مواد ۳
کار انرژی توان ۲
دما و گرما ۴
ترمودینامیک ۳

برای مشاهده بودجه بندی سایر دروس کنکوری از لینک زیر استفاده کنید.

بودجه بندی کنکور

دانلود فایل PDF کتاب فیزیک دهم تجربی

کتاب فیزیک دهم تجربی

سرفصل های کتاب فیزیک دهم تجربی در یک نگاه

برای تسلط بیشتر روی کتاب درسی با سرفصل های کتاب فیزیک دهم تجربی بیشتر آشنا شوید.

سرفصل-های-کتاب-فیزیک-دهم تجربی

فصل اول: فیزیک و اندازه گیری

 • فیزیک دانش بنیادی
 • مدل سازی در فیزیک
 • اندازه گیری و کمیت های فیزیکی
 • اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
 • اندازه گیری و دقت وسیله های اندازه گیری
 • چگالی

فصل دوم: فیزیکی های فیزیکی مواد

 • حالت های ماده
 • نیروهای بین مولکولی
 • فشار در شاره ها
 • شناوری
 • شاره در حرکت و اصل برنولی

فصل سوم: کار انرژی توان

 • انرژی جنبشی
 • کار انجام شده توسط نیروی ثابت
 • کار و انرژی جنبشی
 • کار و انرژی پتانسیل
 • پایستگی انرژی مکانیکی
 • کار و انرژی درونی
 • توان

فصل چهارم: دما و گرما

 • دما و دما سنجی
 • انبساط گرمایی
 • گرما
 • تغییر حالت های ماده
 • روش های انتقال گرما

دانلود فایل PDF کتاب فیزیک دهم ریاضی

کتاب فیزیک دهم ریاضی

سرفصل های کتاب فیزیک دهم ریاضی در یک نگاه

برای تسلط بیشتر روی کتاب درسی با سرفصل های کتاب فیزیک دهم ریاضی بیشتر آشنا شوید.

سرفصل-های-کتاب-فیزیک-دهم-ریاضی

فصل اول: فیزیک و اندازه گیری

 • فیزیک دانش بنیادی
 • مدل سازی در فیزیک
 • اندازه گیری و کمیت های فیزیکی
 • اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
 • اندازه گیری و دقت وسیله های اندازه گیری
 • چگالی

فصل دوم: ویژگی های فیزیکی مواد

 • حالت های ماده
 • نیروهای بین مولکولی
 • فشار در شاره ها
 • شناوری
 • شاره در حرکت و اصل برنولی

فصل سوم: کار انرژی توان

 • انرژی جنبشی
 • کار انجام شده توسط نیروی ثابت
 • کار و انرژی جنبشی
 • کار و انرژی پتانسیل
 • پایستگی انرژی مکانیکی
 • کار و انرژی درونی
 • توان

فصل چهارم: دما و گرما

 • دما و دما سنجی
 • انبساط گرمایی
 • گرما
 • تغییر حالت های ماده
 • روش های انتقال گرما
 • قوانین گازها

فصل پنجم: ترمودینامیک

 • معادله حالت و فرآیندهای ترمودینامیکی ایستاوار
 • تبادل انرژی
 • انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک
 • برخی از فرآیندهای ترمودینامیکی
 • چرخه ترمودینامیکی
 • ماشین های گرمایی
 • قانون دوم ترمودینامیک
 • قانون دوم ترمودینامیک و یخچال ها

روش مطالعه فیزیک کنکور

بارعایت نکاتی که در ادامه عنوان می کنیم می توانید مطالعه مفید و کاربردی در درس فیزیک کنکور داشته باشید.

 • اگر دانش آموز هستید پیش از شروع کلاس درس یک بار درسی را که قرار است تدریس شود را پیش خوانی کنید.
 • در زمانی که مدرس مشغول تدریس درس فیزیک است از نکات مهم خلاصه نویسی کنید و در دفتری یادداشت کنید.
 • تمام فرمول های مرتبط با یک فصل را در یک صفحه نوشته تا در زمان مرور یک فصل دچار پرکندگی و آشفتگی نشوید.
 • برای تسلط بیشتر روی مباحث درسی تمرینات مربوط با هر فصل را به طور کامل و با دقت حل کنید.
 • درسنامه کتاب های کمک آموزشی معمولا تعدادی فرمول متفرقه دارند از حفظ کردن این فرمول ها خودداری کنید حفظ فرمول اضافی سبب سردرگمی شما می شود.
 • تبدیل واحد ها یکی از مباحثی است که معمولا کنکوری ها را دچار چالش می کند تبدیل واحد هارا دقیق مطالعه کنید تا در تست ها دچار چالش نشوید.
 • تقویت مهارت محاسبات ذهنی
 • تحلیل تست های فیزیک کنکور سال های اخیر

تیپ بندی تست های فیزیک کنکور

مشاورین کنکور آسان است برای آشنایی شما کنکوری ها تیپ بندی سوالات کنکور را در اختیار شما قرار داده اند تا با شناخت و آگاهی از نوع طراحی تست های کنکور بهترین عملکرد را داشته باشید.

 • سوالاتی که فرمول و سایر اجزای تست کاملا مشخص است و برای پاسخ به این نوع تست فقط نیاز به جایگذاری اعداد در فرمول دارید (ساده ترین نوع تست فیزیک در کنکور).
 • تست هایی که در آن ها فرمول ها مشخص است اما این تست ها بیش از یک مجهول هستند که شما ابتدا باید مجهول اصلی را بدست آورده و سپس به سراغ یافتن مجهولات فرعی بروید.
 • تست هایی که شما باید با توجه به مفهوم سوال فرمول مناسب برای آن تست را تشخیص داده و پس تشخیص مناسب ترین فرمول می توانید تست را حل کنید. موفقیت شما در این نوع از تست مستلزم درک و فهم عمیق مباحث فیزیک است (سخت ترین تست های فیزیک کنکور).
 • نوع دیگری از تست های فیزیک تست های تشریحی هستند که نیاز به فرمول، جایگذاری و محاسبات ریاضی ندارند و لازمه پاسخ به این تست ها تسلط شما بر متن و مفاهیم کتاب درسی است.

امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی که برترین مدرس فیزیک کنکور در سطح کشور هستند با موسسه کنکور آسان است همکاری می کنند.

نکته قابل توجه در رابطه با استاد مسعودی این است که تمام تکنیک های تست زنی که ایشان برای شما تدریس می کنند، منحصرا به خودشان تعلق دارد و به صورت رسمی نیز در وزارت ارشاد به ثبت رسانده اند.

مهندس مسعودی هم چنین به منظور رعایت عدالت آموزشی در میان داوطلبان کنکوری به صورت رایگان در برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری و یادگیری آسان به تدریس مباحث کنکوری دروس ریاضی و فیزیک می پردازند.

فیزیک امیر مسعودی

استاد مسعودی درس فیزیک را در قالب مجموعه های آموزش و روش های تست زنی برای شما کنکوری ها تدریس کرده اند.

استاد مسعودی در دی وی دی های درس فیزیک ابتدا به آموزش مفهومی مباحث کنکوری می پردازند و پس از تسلط شما روی مباحث، تکنیک های تست زنی در زمان کوتاه مرتبط به همان فصل را تدریس می کنند. توجه داشته باشید که در کنار دی وی دی های آموزش و روش های تست زنی مهندس مسعودی تعداد جزوه نیز قرار دارد.

این جزوات تالیف استاد مسعودی است و علاوه بر نکات آموزشی و تست زنی، تعداد زیادی تست تالیفی نیز در آن طرح شده است. این جزوات بهترین گزینه برای دوران مرور هستند.

فیزیک دهم امیر مسعودی

استاد مسعودی ۴ فصل فیزیک دهم را در قالب مجموعه های آموزش و روش های تست زنی تدریس کرده اند که شما می توانید برای مطالعه کنکوری فیزیک پایه دهم از این مجموعه استفاده کنید تا مباحث فیزیک دهم را به صورت کاملا مفهومی فراگیرید.

محصولات فیزیک دهم امیر مسعودی

به طور کلی محصولات فیزیک امیر مسعودی در درس فیزیک به سه دسته تقسیم می شوند

۱-ویدیو های آموزشی (آمورش جامع ۴ فصل فیزیک دهم به همراه نکات کلیدی کنکور)

۲-ویدیو های تکنیک های تست زنی (آموزش جدیدترین تکنیک های تست زنی مطابق با تست های ترکیبی و مفهومی کنکور سال های اخیر + تحلیل تست های کنکوری)

۳- ویدیو های جمع بندی (جمع بندی نکات کیلیدی آموزشی و روش های تست زنی به همراه تحلیل تست های کنکور سالیان اخیر)

لیست قیمت فیزیک دهم امیر مسعودی

عنوانمدرسقیمت  
روش تست زنی اندازه گیری و چگالیمهندس امیر مسعودی۱۳۰
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوانمهندس امیر مسعودی۱۷۵
روش تست‌زنی کار و انرژیمهندس امیر مسعودی۱۴۰
آموزش جامع ویژگی های فیزیکی موادمهندس امیر مسعودی۱۷۰
روش تست زنی ویژگی فیزیکی موادمهندس امیر مسعودی۲۲۵
دما,گرما و قانون گازها جامعمهندس امیر مسعودی۲۱۵
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازهامهندس امیر مسعودی۱۹۵
همایش فیزیک ۱۰ و ۱۱ تجربیمهندس امیر مسعودی۶۲۵
همایش فیزیک ۱۰ و ۱۱ ریاضی مهندس امیر مسعودی ۵۰۵
جمع بندی دما گرما و قانون گازهامهندس امیر مسعودی۱۱۰
جمع بندی فشار و چگالی دهممهندس امیر مسعودی۱۱۵

نمونه تدریس فیزیک امیر مسعودی

برای مشاهده نمونه تدریس های فیزیک دهم امیر مسعودی روی لینک زیر کلیک کنید.

نمونه تدریس فیزیک دهم امیر مسعودی

سوالات احتمالی فیزیک امیر مسعودی

با استفاده از لینک زیر سوالات احتمالی فیزیک مهندس مسعودی را دریافت کنید.

سوالات احتمالی فیزیک امیر مسعودی

جمع بندی سوالات احتمالی فیزیک دهم امیر مسعودی

یکی از جدید ترین محصولات فیزیک مهندس مسعودی که مورد استقبال بسیاری از دانش آموزان و داوطلبان کنکوری قرار گرفته است جمع بندی سوالات احتمالی فیزیک دهم است.

مهندس مسعودی در این مجموعه به بررسی و تحلیل سوالات احتمالی کنکور می پردازند و تکنیک های تست زنی در زمان کوتاه را نیز به شما داوطلبان کنکوری آموزش می دهند تا بهترین عملکرد را در حل تست های فیزیک کنکور داشته باشید. برای خرید و مشاهده این مجموعه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فروشگاه کنکور آسان است

جزوه فیزیک دهم استاد مسعودی

با کلیک روی لینک های زیر جزوات فیزیک دهم استاد مسعودی را مطالعه کنید تا به یادگیری عمیق و مفهومی در درس فیزیک کنکور برسید.

جزوه فصل اول فیزیک دهم استاد مسعودی

جزوه فصل دوم فیزیک دهم استاد مسعودی

جزوه فصل سوم فیزیک دهم استاد مسعودی

جزوه فصل چهارم فیزیک دهم امیر مسعودی

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم نیمسال اول + پاسخنامه

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم نیمسال اول + پاسخنامه

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم نیمسال اول + پاسخنامه

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم نیمسال پایانی + پاسخنامه

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم نیمسال پایانی + پاسخنامه

نمونه سوالات امتحانی فیزیک دهم نیمسال پایانی + پاسخنامه

بودجه بندی فیزیک دهم در کنکور؟

فیزیک دهم رشته تجربی شامل ۸ تست در کنکور و فیزیک دهم رشتخ ریاضی شامل ۱۲ تست در کنکور است.

کتاب فیزیک دهم رشته تجربی و ریاضی چه تفاوتی با هم دارند؟

کتاب فیزیک رشته تجربی شامل ۴ فصل و رشته ریاضی شامل ۵ فصل است. فصل پنجم رشته ریاضی ترمودینامیک است که شامل ۳ تست در کنکور است

خرید محصولات فیزیک امیر مسعودی

برای خرید محصولات فیزیک امیر مسعودی می توانید علاوه بر ثبت سفارش از طریق اپلیکیشن کنکور آسان است، با شماره های زیر برای ثبت سفارش و هم چنین مشاوره رایگان در خصوص منابع کنکوری کنکور آسان است در تماس باشید.

۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

بیشتر بخوانیم:
فیزیک دوازدهم
ریاضی دهم
ریاضی یازدهم

اپلیکیشن کنکور آسان است

۶ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • عالیه ممنون ازتون که انقد کامل توضیح دادید

  پاسخ
 • ایدا رجایی
  ۱۴۰۰-۰۱-۲۱ ۱۲:۲۷

  فیزیک دهم خیلی خوب بود میشه لطفا برای درسای دیگه هم بزارید

  پاسخ
 • بهنوش ذاكري
  ۱۴۰۰-۰۱-۲۲ ۱۰:۰۹

  سلام من فيزيك دهم تهيه كردم ميتونم بگم نجاتم داد مخصوصا تو اين اوضاع تدريس معلما مرسيييي واقعااااا❤️❤️

  پاسخ
 • خيلي اموزش كاملي داشت مفهوم به هر طريق ممكني ميرسوند مرسيييييييي كه هستين

  پاسخ
 • خیییلی کامل توضیح دادید

  پاسخ
 • شیدا عروجی از تهران
  ۱۴۰۰-۰۷-۱۲ ۲۳:۳۷

  برای ما دانش آموزای نهم به دهم که تا حالا درس تخصصی نداشتیم آموزش های فیزیک استاد مسعودی واقعا نعمته اونم تو شرایطی که کلاس ها مجازی هستن

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست