دروس اختصاصی کنکور

صفر تا صد دروس اختصاصی کنکور، از برنامه ریزی تا بودجه بندی، ضریب و ارزش هر سوال و … در این مقاله در اختیارتان قرار داده شده است.

اهمیت دروس اختصاصی در کنکور

دروس اختصاص بخش تعیین کننده و مهم در سرنوشت کنکوری هر فرد می باشد پاسخ دهی به هریک از سوالات آن می تواند گامی در جهت رسیدن به اهداف هر فرد ایفا می کند.

برای گام اول سعی کنید در برنامه ریزی درسی خود میان دروس عمومی و اختصاصی خود تناسب ایجاد کنید. مثلا اگر برنامه درسی شما شامل ۵ پارت است، چهار پارت از آن را به دروس عمومی اختصاص دهید.

مطالعه کامل دروس اختصاصی را به طور روزانه انجام دهید زیرا دروس اختصاصی با توجه به ماهیت های خود بسیار فرار هستند و نیاز به مرور در فواصل منظم دارد پس مطالعه این دروس را جدی بگیرید تا پس از عید و در دوران جمع بندی به مرور مباحث نیز بپردازید.

منابع دروس اختصاصی کنکور

منابع به نوعی سکوی پرش داوطلبان می باشد که هر فرد با برنامه ریزی متناسب هر یک از آنها می تواند موفقیت را از آن خود کند.

برای آگاهی از منابع هر سه رشته تجربی، ریاضی و انسانی مقاله ای تحت این عنوان گردآوری شده تا بتوانید از منابع آموزشی و کمک آموزشی دروس رشته ی خود آگاهی پیدا کنید.

بدین منظور با ورود به هر یک از لینک های زیر از آخرین تغییرات منابع اطلاع یافته و از صحت منابع خود آگاهی یابید.

منابع کنکور تجربی

منابع کنکور ریاضی

منابع کنکور انسانی

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور تجربی

دفترچه اختصاصی کنکور تجربی به ترتیب شامل ۵ درس زمین شناسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی است. برای پاسخگویی به تست های دفترچه سوالات اختصاصی مجموعا ۱۷۵ دقیقه زمان دارید که زمان هر درس با درس دیگر متفاوت است که در ادامه زمان حل تست های هر یک از این دروس را به تفکیک عنوان می کنیم.

بودجه بندی زیست کنکور تجربی ۱۴۰۱

سومین درس در دفترچه سوالات اختصاصی
مهم ترین و تاثیر گذار ترین درس رشته تجربی با ضریب ۴ در زیر گروه اول
شامل ۵۰ سوال و ۳۶ دقیقه زمان برای پاسخگویی
۴۲ ثانیه زمان برای پاسخگویی به هر سوال

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
گوارش و جذب مواد۲
تبادلات گازی۰
گردش مواد در بدن۴
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۱
تنظیم عصبی۱
حواس۱
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۱
ایمنی۲
تقسیم یاخته۰
تولید مثل۳
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته ها۳
انتقال اطلاعات در نسل ها۵
تغییر در اطلاعات وراثتی۲
از ماده به انرژی۲
از انرژی به ماده۳
فناوری های نوین زیستی۱
رفتارهای جانوران۱
گیاهی دهم۲
گیاهی یازدهم۴
گیاهی جامع۲
جانوری۷

برای مشاهده تیپ بندی سوالات زیست کنکور روی لینک زیر کلیک کنید :
تیپ بندی سوالات زیست کنکور

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۱

چهارمین درس در دفترچه سوالات اختصاصی
دارای ضریب ۲ در زیر گروه اول رشته تجربی
شامل ۳۰ سوال و ۳۷ دقیقه زمان برای پاسخگویی
۷۲ ثانیه زمان برای پاسخگویی به هر سوال

بودجه بندی فیزیک (دهم) کنکور تجربی ۱۴۰۱
عنوان فصلتعداد تست در کنکور
فیزیک و اندازه گیری۱
کار انرژی توان۱
ویژگی های فیزیکی مواد۲
دما گرما قانون گازها۲
بودجه بندی فیزیک (یازدهم) کنکور تجربی ۱۴۰۱
عنوان فصلتعداد تست در کنکور
الکتریسته ساکن۴
جریان الکتریکی۴
مغناطیس و القا۲
بودجه بندی فیزیک (دوازدهم) کنکور تجربی ۱۴۰۱
عنوان فصلتعداد تست در کنکور
حرکت بر خط راست۴
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۱

دومین در در دفترچه سوالات دروس اختصاصی
دارای ضریب ۲ در زیر گروه اول رشته تجربی
شامل ۳۰ سوال و ۴۷ دقیقه زمان برای پاسخگویی
۹۶ ثانیه زمان برای پاسخگویی به هر سوال

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
مشتق۲
کاربرد مشتق۳
حد و پیوستگی۳
تابع۴
معادله و نامعادله۲
آمار۰
احتمال۲
ترکیبیات۲
مثلثات۴
لگاریتم و توابع نمایی۲
مجموعه و دنباله۰
توان های گویا۱
هندسه۲
مقاطع مخروطی۱
هندسه مختصاتی۲

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۱

پنجمین و آخرین درس در دفترچه اختصاصی
دارای ضریب ۳ در زیر گروه اول رشته تجربی
شامل ۳۵ سوال و ۳۵ دقیقه برای پاسخگویی
۶۰ ثانیه زمان برای پاسخگویی به هر سوال

عنوان مبحثتعداد تست
آرایش الکترونی و جدول دوره ای۵
نام گذاری – فرمول نویسی – ساختار لوویس۱
استوکیومتری واکنش ها۴
شیمی آلی۵
ترموشیمی۴
اسید و باز۴
سینتیک۲
تعادل۲
الکتروشیمی۳
جامدهای بلوری۲
محلول ها۲

برای مشاهده تیپ بندی سوالات شیمی کنکور روی لینک زیر کلیک کنید :
تیپ بندی سوالات شیمی کنکور

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور ریاضی

دفترچه دروس اختصاصی رشته ریاضی شامل سه درس ریاضی (ریاضی – آمار و احتمال – حسابان یک و دو – هندسه و گسسته) است.
این دفترچه شامل ۱۳۵ سوال است که برای پاسخگویی به آن ها ۱۷۵ دقیقه زمان دارید.

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی

دومین درس در دفترچه اختصاصی سوالات کنکور ریاضی
دارای ضریب ۳ در زیر گروه اول رشته ریاضی
شامل ۴۵ سوال و ۵۵ دقیقه زمان برای پاسخگویی
۷۲ ثانیه زمان پاسخگویی به هر سوال

بودجه بندی فیزیک دهم کنکور

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور
اندازه گیری و چگالی۰
کار توان انرژی۲
ویژگی فیزیکی مواد۳
دما و گرما قانون گازها۴
ترمودینامیک۳

بودجه بندی فیزیک یازدهم کنکور

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور
الکتریسته ساکن۵
جریان الکتریکی۴
مغناطیس۲
القا۲

بودجه بندی فیزیک دوازدهم کنکور

عنوان فصلتعداد سوال در کنکور
حرکت بر خط راست۴
دینامیک و حرکت دایره ای۶
نوسان و امواج۴
برهم کنش های موج۲
فیزیک اتمی۲
فیزیک هسته ای۲

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی

سومین و آخرین درس در دفترچه اختصاصی سوالات کنکور ریاضی
دارای ضریب ۲ در زیر گروه اول رشته ریاضی
شامل ۳۵ تست و ۳۵ دقیقه زمان برای پاسخگویی
۶۰ ثانیه زمان برای پاسخگویی به هر سوال

مبحثتعداد سوال
کیهان زادگاه الفبای هستی۲
ردپای گازها در زندگی۳
آب آهنگ زندگی۶
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴
در پی غذای سالم۵
پوشاک، نیازی پایان ناپذیر۴
مولکول ها در خدمت تندرستی۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۳
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری۲
شیمی، راهی به سوی آینده روشن تر۳

بودجه بندی حسابان کنکور ریاضی

ریاضی اولین درس در دفترچه دروس اختصاصی کنکور ریاضی
دارای ضریب ۴ در زیر گروه اول رشته ریاضی
شامل ۵۵ سوال و ۸۵ دقیقه زمان برای پاسخگویی
۹۰ ثانیه زمان برای پاسخگویی به هر سوال

مبحثتعداد سوال
مجموعه، الگو، دنباله۲
مثلثات۳
توان های گویا و عبارت های جبری۱
معادله و نامعادله۲
شمارش بدون شمردن۰
هندسه تحلیلی۰
تابع۲
بخش پذیری و تقسیم۰
تابع نمایی و لگاریتمی۱
حد و پیوستگی۳
حد نامتناهی و حد در بینهایت۱
مشتق۳
کاربرد مشتق۲

بودجه بندی گسسته و هندسه کنکور ریاضی

مبحثتعداد سوال
ترسیم های هندسی و استدلال۰
قضیه تالس و تشابه۲
چندضلعی ها۱
تجسم فضایی۲
دایره۳
تبدیل های هندسی۲
روابط طولی در مثلث۱
ماتریس۳
مقاطع مخروطی۳
بردارها۱
مبانی ریاضیات۳
احتمال۲
آمار توصیفی۲
آمار استنباطی۰
نظریه اعداد۴
گراف۲
ترکیبیات۴

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور انسانی

بودجه بندی زبان فارسی کنکور انسانی

عنوانتعداد سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۹
عروض۶
قافیه۲
ترکیبی عروض و قافیه۱
آرایه ادبی۷
قرابت معنایی۵

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی

بودجه بندی ریاضی دهم کنکور انسانی

عنوانتعداد سوال
عبارت های جبری (اتحاد جبری و کاربرد ها )۱
عبارت های جبری ( عبارت های گویا )۱
معادله درجه دوم ( معادله و مسائل توصیفی )۱
معادله درجه دوم ( معادلات شامل عبارات گویا )۱
تابع ( نمودار تابع درجه ۲ )۱
کار با داده های آماری ( معیار های پراکندگی )۱
نمایش داده ها ( نمودار های یک متغیره )۲

بودجه بندی ریاضی یازدهم کنکور انسانی

عنوانتعداد سوال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره ها و ترکیب گزاره ها )۱
تابع ( اعمال بر روی تابع )۱
تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی )۱
آمار ( شاخص های آماری )۱
آمار ( سری های زمانی )۱

بودجه بندی ریاضی دوازدهم کنکور انسانی

عنوانتعداد سوال
آمار احتمال ( شمارش )۱
احتمال۲
الگوهای خطی (دنباله حسابی )۱
الگوهای خطی ( مدل سازی و دنباله )۱
الگوهای غیر خطی ( دنباله هندسی )۱

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی

بودجه بندی تاریخ دهم کنکور انسانی

عنوانتعداد سوال
درس دوم۱
درس سوم۱
درس هشتم۱
درس چهاردهم۱
درس شانزدهم۱

بودجه بندی تاریخ یازدهم کنکور انسانی

عنوانتعداد سوال
درس دوم۱
درس هفتم۱
درس دهم۱
درس سیزدهم۱
درس پانزدهم۱

بودجه بندی تاریخ دوازدهم کنکور انسانی

عنوانتعداد سوال
درس اول۱
درس دوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۱
درس هشتم۱

بودجه بندی عربی کنکور انسانی

عنوانتعداد سوال
ترجمه۸
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۷
مفهموم۱

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی

عنوانتعداد سوال
روانشناسی ، تعریف و روش مطالعه۲
روان شناسی رشد۴
احساس ، توجه ، ادراک۴
حافظه و علل فراموشی۲
تفکر (۱) حل مسئله۲
تفکر (۲) تصمیم گیری۳
انگیزه و نگرش۲
روانشناسی سلامت۱

بودجه بندی فلسفه کنکور انسانی

بودجه بندی فلسفه یازدهم کنکور انسانی

عنوانتعداد سوال
چیستی فلسفه۱
ریشه و شاخه های فلسفه۱
آغاز تاریخی فلسفه۱
زندگی بر اساس اندیشه۱
امکان شناخت۱
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
چیستی انسان۱
انسان موجودی اخلاق گرا۱

بودجه بندی فلسفه دوازدهم کنکور انسانی

عنوانتعداد سوال
هستی و چیستی۱
جهان ممکنات۱
جهان علی و معلولی۲
کدام تصویر از جهان۱
خدا در فلسفه (۱)۱
خدا در فلسفه (۲)۱
عقل در فلسفه (۲)۱

بودجه بندی منطق کنکور انسانی

عنوانتعداد سوال
منطق ترازوی اندیشه۱
لفظ و معنا۱
مفهوم و مصداق۱
انواع و شرایط تعریف۱
اقسام استدلال و کاربرد های آن۱
قضیه ی حملی۱
احکام قضایا۱
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
قضیه ی شرطی و قیاس استثنایی۱

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی

عنوانتعداد سوال
هویت فردی و اجتماعی۱
تحولات هویتی جهان اجتماعی۱
هویت ایرانی۱
فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی۴
چالش های جهانی۲
بیداری اسلامی و جهان جدید۳
ذخیره دانشی۱

بودجه بندی جغرافیا کنکور انسانی

عنوانتعداد سوال
دهم۳
یازدهم۷
دوازدهم۵

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی

عنوانتعداد سوال
تولید۲
بازار۲
آشنایی با شاخص اقتصادی۵
پول و بانک۲
فقر و توزیع درآمد۱
اقتصاد بین الملل۲
اقتصاد ایران۱

ضریب دروس اختصاصی در کنکور

ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی

در جدول زیر می توانید ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی در ۵ زیر گروه مختلف آن مشاهده کنید.

زیر گروهزمین شناسیریاضیزیست شناسیفیزیکشیمی
زیرگروه یک۰۲۴۲۳
زیر گروه دو۱۳۴۲۴
زیر گروه سه۴۳۲۲۲
زیر گروه چهار۱۴۲۳۲
زیر گروه پنج۱۳۲۲۲

ضرایب دروس اختصاصی کنکور ریاضی

در جدول زیر می توانید ضرایب دروس اختصاصی کنکور ریاضی در ۳ زیر گروه این رشته مشاهده کنید.

زیر گروهریاضیفیزیکشیمی
زیر گروه یک۴۳۲
زیر گروه دو۴۳۳
زیر گروه سه۳۲۳

ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی

زیر گروهریاضیاقتصادزبان و ادبیات فارسیعربیتاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعیفلسفه و منطقروانشناسی
زیر گروه یک۲۱۴۴۱۱۳۱
زیر گروه دو۴۲۲۱۱۳۱۲
زیر گروه سه۴۳۲۱۱۲۱۱
زیر گروه چهار۳۲۲۱۳۲۲۳
زیر گروه پنج۳۲۲۱۱۳۳۳

درصد هر سوال دروس اختصاصی در کنکور

ارزش هر تست در کنکور ریاضی

عنوان دروسدرصد به ازای پاسخ درستدرصد به ازای پاسخ غلط
ریاضی۱.۸%۰.۶%
فیزیک۲.۲۲%۰.۷۴%
شیمی۲.۸۵%۰.۹۵%
ادبیات۴%۱.۳۳%
دین و زندگی۴%۱.۳۳%
عربی۴%۱.۳۳%
زبان۴%۱.۳۳%

ارزش هر تست در کنکور تجربی

عنوان دروسدرصد به ازای پاسخ درستدرصد به ازای پاسخ غلط
زمین شناسی۴%۱.۳۳%
ریاضی۳.۳۳%۱.۱%
زیست۲%۰.۶۶%
فیزیک۳.۳۳%۱.۱%
شیمی۲.۸۵%۰.۹۵%
ادبیات۴%۱.۳۳%
دین و زندگی۴%۱.۳۳%
عربی۴%۱.۳۳%
زبان۴%۱.۳۳%

ارزش هر تست در کنکور انسانی

عنوان دروسدرصد به ازای پاسخ درستدرصد به ازای پاسخ غلط
ریاضی۵%۱.۶۶%
اقتصاد۶.۶۶%۲.۲۲%
ادبیات تخصصی۳.۳۳%۱.۱۱%
عربی تخصصی۵%۱.۶۶%
تاریخ۶.۶۶%۲.۲۲%
جغرافیا۶.۶۶%۲.۲۲%
علوم اجتماعی۵%۱.۶۶%
فلسفه و منطق۴%۱.۳۳%
روانشناسی۵%۱.۶۶%
ادبیات۴%۱.۳۳%
دین و زندگی۴%۱.۳۳%
عربی۴%۱.۳۳%
زبان۴%۱.۳۳%

روش مطالعه دروس اختصاصی

روش مطالعه زیست کنکور

روش مطالعه شیمی کنکور

روش مطالعه ریاضی کنکور

روش مطالعه فیزیک کنکور

حذفیات دروس اختصاصی در کنکور

با آگاهی از حذفیات کنکور زمان خود را به مباحثی که دارای اهمیت بیشتری هستند اختصاص دهید تا بهترین عملکرد را در کنکور سراسری داشته باشید.

حذفیات رشته تجربی

حذفیات تجربی کنکور 1402
حذفیات تجربی کنکور 1402

حذفیات رشته ریاضی

حذفیات کنکور ریاضی 1402
حذفیات کنکور ریاضی 1402

حذفیات رشته انسانی

حذفیات کنکور انسانی 1402
حذفیات کنکور انسانی 1402
حذفیات کنکور انسانی 1402

زمان پاسخگویی به دروس اختصاصی کنکور

زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور تجربی

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زمین شناسی۲۵۱۰۱۱۲۵۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
۲ریاضی۳۰۱۲۶۱۵۵۴۷ دقیقه۹۶ ثانیه
۳زیست شناسی۵۰۱۵۶۲۰۵۳۶ دقیقه۴۲ ثانیه
۴فیزیک۳۰۲۰۶۲۳۵۳۷ دقیقه۷۲ ثانیه
۵شیمی۳۵۲۳۶۲۷۰۳۵ دقیقه۶۰ ثانیه
۶بهیاری۵۰۲۷۱۳۲۰۳۰ دقیقه۳۶ ثانیه

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور انسانی

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضی۲۰۱۰۱۱۲۰۲۵ دقیقه۷۲ ثانیه
۲اقتصاد۱۵۱۲۱۱۳۵۱۰ دقیقه۳۶ ثانیه
۳ادبیات اختصاصی۳۰۱۳۶۱۶۵۳۰ دقیقه۶۰ ثانیه
۴عربی اختصاصی۲۰۱۶۶۱۸۵۲۰ دقیقه۶۰ ثانیه
۵تاریخ و جغرافیا۳۰۱۸۶۲۱۵۲۵ دقیقه۴۸ ثانیه
۶علوم اجتماعی۲۰۲۱۶۲۳۵۱۵ دقیقه۴۲ ثانیه
۷فلسفه و منطق۲۵۲۳۶۲۶۰۲۵ دقیقه۶۰ ثانیه
۸روانشناسی۲۰۲۶۱۲۸۰۱۵ دقیقه۴۲ ثانیه
۹اصول عقاید و فقه۲۰۲۸۱۳۰۰۲۰ دقیقه۶۰ ثانیه

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور ریاضی

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضیات۵۵۱۰۱۱۵۵۸۵ دقیقه۹۰ ثانیه
۲فیزیک۴۵۱۵۶۲۰۰۵۵ دقیقه۷۲ ثانیه
۳شیمی۳۵۲۰۱۲۳۵۳۵ دقیقه۶۰ ثانیه

ارتباط با ما

برای ارتباط با مشاورین کنکور آسان است و دریافت مشاوره و برنامه ریزی و آگاهی از صفر تا صد دروس اختصاصی کنکور با شماره تماس های زیر ارتباط برقرار کنید :

دفتر مرکزی : ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰
مشاور ارشد : ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

اپلیکیشن کنکور آسان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست