ریاضی امیر مسعودی

ریاضی یکی از دروس کنکوری است که بیشترین دانش آموزان را دچار چالش می کند و اکثرا شما دانش آموزان برای خل تست های این درس دچار مشکل می شوید. باید در نظر داشته باشید که ریاضی یکی از دروس تخصصی است که با ثبت درصد بالا در این درس می توانید ارتقا رتبه محسوسی را مشاهده کنید زیرا دانش آموزان کمتری به سراغ حل تست های این درس می روند و موفقیت شما در تست های ریاضی کنکور، تا حد زیادی شما را به هدفتان نزدیک می کند.

ریاضی کنکور

درس ریاضی در کنکور تجربی مجموعا شامل ۳۰ تست است. از آن جایی که تست های ریاضی کنکور اغلب به صورت ترکیبی از سه مقطع تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم طرح می شود نمی توانیم برای هر پایه تعداد تست مشخصی را در نظر بگیریم.

درس ریاضی در کنکور ریاضی مجموعا شامل ۵۵ تست است. این تعداد تست در میان دروس ریاضی دهم، حسابان یازدهم، حسابان دوازدهم، آمار و احتمال یازدهم، هندسه دهم، هندسه یازدهم، هندسه و ریاضیات گسسته دوازدهم تقیسم می شود و بازهم به دلیل ترکیبی بودن تست های درس ریاضی برای هر پایه نمی توانیم تعداد تست کشخصی را در نظر بگیریم.

نکته مهم برای مطالعه درس ریاضی کنکور این است که با توجه به نوع بودجه بندی که عنوان کردیم یکی از عوامل موفقیت شما در تست های ریاضی کنکور مطالعه ترکیبی مباحث ریاضی کنکور است

امیر مسعودی

یکی از پر طرفدارترین اساتید کنکور آسان است که به دلیل دانش بالای خود در دروس ریاضی و فیزیک محبوبیت زیادی در میان دانش آموزان دارند استاد امیر مسعودی هستند. استاد مسعودی برترین مدرس ریاضی و فیزیک کنکور هستند که و تنها مدرس دروس ریاضی و فیزیک کنکور هستند که تنها ساعتی پس از برگزاری کنکور سراسری و پیش از انتشار کلید پاسخ ها در برنامه زنده تلویزیونی اوج یادگیری به تحلیل تست های کنکوری این دو درس می پردازند.

استاد مسعودی این دو درس تخصصی را در قالب مجموعه های آموزشی و تست زنی برای شما دانش آموزان و داوطلبان کنکوری ارائه داده اند که شما می توانید برای یادگیری عمیق و دقیق مباحث ریاضی کنکور و هم چنین یادگیری تکنیک های تست زنی که منحصرا متعلق به استاد مسعودی هستند از منابع ایشان در دروس ریاضی و فیزک استفاده کنید.

بودجه بندی ریاضی رشته تجربی نظام جدید

مجموعه،الگو و دنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۰
معادله ها و نامعادله ها۳
هندسه۴
تابع۲
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتمی۲
حد و پیوستگی۴
مشتق۴
کاربرد مشتق۲
شمارش، بدون شمردن۱
احتمال۲
آمار۱

بودجه بندی ریاضی رشته ریاضی نظام جدید

بودجه بندی حسابان نظام جدید کنکور ۹۹ نظام جدید

مجموعه، الگو و دنباله۲
مثلثات۳
توان های گویا و عبارتهای جبری۱
معادله و نامعادله۲
شمارش بدون شمردن۰
هندسه تحلیلی۰
تابع۲
بخش پذیری و تقسیم۰
تابع نمایی و لگاریتمی۱
حد و پیوستگی۳
حد نامتناهی و حد در بی نهایت۱
مشتق۳
کاربرد مشتق ۲

بودجه بندی ریاضیات گسسته و هندسه کنکور ۹۹ نظام جدید

ترسیم های هندسی و استدلال۰
قضیه تالس و تشابه۲
چندضلعی ها۱
تجسم فضایی۲
دایره ۳
تبدیل های هندسی ۲
روابط طولی در مثلث۱
ماتریس۳
مقاطع مخروطی۳
بردارها۱
مبانی ریاضیات۳
احتمال۲
آمار توصیفی۲
آمار استنباطی۰
نظریه اعداد۴

لیست قیمت ریاضی امیر مسعودی رشته تجربی و ریاضی

ریاضی دهم تجربی امیر مسعودی

عنوانقیمت  
مجموعه، الگو و دنباله ۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله ۶۰
روش تست زنی مجموعه ۶۰
روش تست زنی مثلثات ۷۵
روش تست زنی معادله ۱۴۰
روش تست زنی نامعادله ۱۱۰
روش تست زنی تابع ۵۰
خلاقیت در تابع ۴۵
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) ۳۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن ۴۵
مجموعه جامع آمار و احتمال ۶۰
روش تست زنی آمار و احتمال ۱۳۵
خلاقیت در آمار و احتمال ۳۰
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم دوازدهم) ۱۰۰
جمع بندی حرفه ای ریاضی تجربی (بسته ۱) ۲۶۵

ریاضی یازدهم تجربی امیر مسعودی

عنوان قیمت
معادله و سهمی۱۴۵
آموزش جامع تستی تابع۷۵
روش تست زنی تابع۹۰
روش تست زنی مثلثات۷۵
آموزش جامع هندسه تحلیلی۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی۴۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمی۱۰۰
روش تست حد و پیوستگی ۱۳۵
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم ودوازدهم)۹۵
آموزش جامع احتمال (سه سال)۱۰۰
روش تست حد وپیوستگی ( یازدهم و دوازدهم)۱۹۵
روش تست هندسه اقلیدسی یازدهم ۱۷۰
قدر مطلق و جز صحیح۶۰
جمعبندی هندسه اقلیدسی یازدهم ۱۵۰
جمعبندی هندسه دهم و یازدهم ۱۷۰

ریاضی دوازدهم تجربی امیر مسعودی

عنوانقیمت
روش تست تابع جامع ۱۳۰
آموزش جامع احتمال کنکور ۱۰۰
روش تست زنی احتمال ۹۵
روش تست زنی حد بی نهایت و حد در بی نهایت۸۵
روش تست زنی تابع ۷۵
مشتق وکاربرد مشتق ۲۶۰
روش تست مثلثات ۷۵
روش تست مثلثات جامع ۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیح۶۰
روش تست زنی حد جامع۱۹۵
روش تست زنی احتمال دوازدهم۶۰
خلاقیت احتمال دوازدهم۶۰
روش تست هندسه یازدهم و دوازدهم ۱۷۰

حسابان دهم ریاضی امیر مسعودی

عنوانقیمت  
مجموعه، الگو و دنباله ۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله ۶۰
روش تست زنی مجموعه ۶۰
روش تست زنی مثلثات ۷۵
روش تست زنی معادله ۷۰
روش تست زنی نامعادله ۴۵
روش تست زنی تابع ۵۰
خلاقیت در تابع ۴۵
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) ۳۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن ۴۵
مجموعه جامع آمار و احتمال ۶۰
روش تست زنی آمار و احتمال ۴۵
خلاقیت در آمار و احتمال ۳۰
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم دوازدهم) ۱۰۰

حسابان یازدهم ریاضی امیر مسعودی

عنوانقیمت
روش تست تابع حسابان ۹۰
معادله حسابان ۸۰
تابع جامع حسابان ۹۰
روش تست تابع حسابان۹۰
آموزش مثلثات حسابان۸۰
آموزش هندسه تحلیلی ۶۵
روش تست هندسه تحلیلی۴۵
لگاریتم ۱۱۵
آموزش جامع احتمال کنکور۱۱۵
روش تست احتمال۱۱۵
آموزش جامع معادله وتابع درجه۲سهمی حسابان۱۶۰
قدر مطلق و جز صحیح ۶۰
روش تست هندسه اقلیدسی یازدهم۱۷۰
جمعبندی هندسه اقلیدسی یازدهم ۱۵۰

حسابان دوازدهم ریاضی امیر مسعودی

عنوانقیمت
آموزش جامع احتمال کنکور ۱۱۵
روش تست تابع جامع ۱۵۰
روش تست زنی احتمال ۱۱۵
روش تست زنی تابع ۶۰
روش تست مثلثات ۵۰
روش تست مثلثات جامع ۱۳۰
قدر مطلق و جز صحیح ۶۰

نمونه تدریس ریاضی امیر مسعودی

برای مشاهده نمونه تدریس های ریاضی مهندس مسعودی روی لینک زیر کلیک کنید.

نمونه تدریس های امیر مسعودی

برنامه های تلویزیونی استاد مسعودی

استاد مسعودی تدریس های خود را به صورت رایگان در برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری و یادگیری آسان در اختیار دانش آموزانی که توانایی مالی مناسبی برای خرید محصولات ریاضی و فیزیک ندارند قرار می دهند.

 • برنامه تلویزیونی اوج یادگیری : روز های فرد ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما
 • برنامه تلویزیونی یادگیری آسان : ساعت ۱۶:۳۰ و تکرار آن روز بعد حوالی ساعت ۱۳:۴۵ از شبکه چهار سیما

برای آشنایی با دیگر اساتید برنامه تلویزیونی اوج یادگیری روی لینک زیر کلیک کنید.

اوج یادگیری

مشاوره و برنامه ریزی با امیر مسعودی

استاد مسعودی دارای یکی از قوی ترین تیم های مشاوره در کنکور آسان است هستند که می توانند در زمینه برنامه ریزی و مشاوره کنکوری به شما کمک کنند.

برنامه ریزی برای مطالعه دروس کنکوری به شما این امکان را می دهد که دروسی مانند ریاضی که در کنکور سراسری دارای تست های ترکیبی هستند را بر اساس اهمیت و مطالعه ترکیبی برای شما برنامه ریزی می کنند. برای ارتباط با تیم مشاوره مهندس مسعودی با شماره های زیر در تماس باشید.

۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

خرید ریاضی امیر مسعودی

برای خرید محصولات ریاضی امیر مسعودی با شماره هایی که پیش از این عنوان کردیم در ارتباط باشید تا با مشورت با مشاورین متخصص ما بهترین و مناسب ترین منابع ریاضی امیر مسعودی را تهیه کنید.

اپلیکیشن کنکور آسان است

اپلیکیشن کنکور آسان است یکی دیگر از راه های خرید محصولات ریاضی استاد مسعودی و سایر محصولات کنکور آسان است می باشد که در این اپلیکیشن می توانید جزییات مرتبط با دی وی دی ها را نیز مشاهده کنید.

امیر مسعودی کیست؟

مهندس مسعودی مدرس ریاضی و فیزیک کنکور آسان است هستند که ۱۸ تکنیک تست زنی را به نام خود در وزارت ارشاد به ثبت رسانده اند. استاد مسعودی هم چنین تنها مدرس ریاضی و فیزیک کنکور هستند که قبل از انتشار کلید پاسخ سوالات در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری با تکیه بر دانش فردی تست های کنکوری را تحلیل می کنند.

برنامه های تلویزیونی که استاد مسعودی در آن حضور دارند از چه شبکه ای پخش می شود؟

برنامه های تلویزیونی اوج یادگیری و یادگیری آسان با حضور استاد مسعودی و سایر اساتید کنکور آسان است به ترتیب از شبکه های دو و چهار سیما پخش می شود.

آیا استاد مسعودی مباحث حسابان رشته ریاضی را هم تدریس کرده اند؟

استاد مسعودی مباحث حسابان یک و دو رشته ریاضی را به طور کامل برای شما دانش آموزان رشته ریاضی تدریس کرده اند.

چگونه نمونه تدریس های استاد مسعودی را مشاهده کنیم؟

برای مشاهده نمونه تدریس های استاد مسعودی باید ابتدا اپلیکیشن کنکور آسان است را بر روی تلفن همراه خود نصب کنید و سپس وارد قسمت دانلود رایگان شده و نمونه تدریس های استاد مسعودی و سایر اساتید کنکور آسان است را مشاهده کنید.

برای خرید محصولات ریاضی امیر مسعودی از چه روشی استفاده کنیم؟

برای خرید محصولات ریاضی استاد مسعودی و سایر محصولات کنکور آسان است می توانید از طریق اپلیکیشن کنکور آسان است و یا شماره های ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ و ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ اقدام به ثبت سفارش نمایید.

بیشتر بخوانیم:
فیزیک امیر مسعودی
فیزیک دوازدهم
ریاضی دوازدهم امیر مسعودی

اپلیکیشن کنکور آسان است

۱۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • مهرداد سیفی
  ۱۳۹۹-۰۷-۲۰ ۱۶:۱۴

  با آموزشای استاد مسعودی اونقدر تسلط پیدا کردم که ریاضیپو تونستم ۸۶ درصد بزنم
  فیزیکمم ۸۰ درصد
  ایشالا نتیجه قبولی پزشکیم به زودی میاد
  مرسی از مشاورای خوبتون 🙏🏼🙏🏼🙏🏼😘😘😘

  پاسخ
 • mage mishe ostad masudi riazio dars bedan o adam khaste beshe?
  ghabolie dandonpezeshkie esfhano madione amozeshaye khobe ishonam

  پاسخ
  • محمدجواد
   ۱۳۹۹-۱۲-۱۹ ۲۰:۳۱

   ببخشید..ریاضی یازدهم تجربی که معادله نداره…پس این محصول معادله و سهمی که تو بخش ریاضی یازدهم هست برای تجربیه یا ریاضی ؟
   یه کم گیج شدم

   پاسخ
 • نگار حمیدی
  ۱۳۹۹-۱۱-۰۴ ۱۲:۱۳

  استاد مسعودی فیزیک رو هم کامل تدریس کردن ؟

  پاسخ
 • سینا طیاری
  ۱۳۹۹-۱۲-۰۷ ۱۹:۰۴

  سلام
  جمع بندی های ریاضی عشق جان سلطان کنکور مهندس امیر مسعودی کی تکمیل میشه؟

  پاسخ
 • محمد احمدیه
  ۱۳۹۹-۱۲-۱۴ ۱۶:۴۴

  بی نظیره استاد مسعودی

  پاسخ
 • دمتون گرم مهندس مسعودی شما بهتررین هستید

  پاسخ
 • حیدری از نطنز
  ۱۴۰۰-۰۷-۱۱ ۰۵:۲۱

  ببخشید میخواستم بپرسم ریاضی امیر مسعودی مثل فیزیک به صورت فصل به فصل برای هر پایه هست و آیا ایشون ریاضی یازدهم رشته تجربی رو به صورت کامل تدریس کردن ؟

  پاسخ
  • امیر مسعودی
   ۱۴۰۰-۰۷-۱۱ ۱۰:۲۱

   سلام بله ریاضی یازدهم رشته تجربی به صورت کامل تدریس ایشون هست و پکیج ریاضی ایشان برای کنکور به صورت فصل به فصل برای هر پایه می باشد

   پاسخ
 • جوادیان از بابل
  ۱۴۰۰-۰۷-۱۱ ۰۷:۱۳

  ریاضی مهندس مسعودی هم مثل فیزیک ایشون خیلی عالی هستش کیفیت تدریس بسیار بالایی دارن خلیل استاد حرفه ای هستن

  پاسخ
 • عسل شیخان
  ۱۴۰۰-۰۹-۰۱ ۱۸:۲۹

  سلام استاد.من کلاس هشتم هستم و برنامتون رو بصورت کاملا اتفاقی در تلویزیون دیدم و ۲،۳تا از مباحث رو یاد گرفتم امروز که امتحان ریاضی داشتم نمره۲۰رو دریافت کردم
  به مشاوره زنگ زدم گفتند نمیشه از پکیج هاتون استفاده کنم.میخواستم بدونم راهی هست که من هم از پکیج هاتون استفاده کنم و یاد بگیرم؟ممنون میشم پاسخ بدید

  پاسخ
 • رامبد راهوریان
  ۱۴۰۰-۱۱-۱۸ ۰۲:۰۸

  علاوه بر ریاضی استاد مسعودی درس فیزیک ایشون هم بی نظیره انقد مفهومی تدریس کردن که همه می فهمن خدایی دستتون درد نکنه استاد عزیز

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست