حذفیات کنکور 1401

حذفیات کنکور ۱۴۰۱ شامل چه مباحثی می شود؟

زمان اعلام حذفیات کنکور ۱۴۰۱ چه زمانی است؟

آیا حذفیات کنکور ۱۴۰۱ نسبت به حذفیات کنکور ۱۴۰۰ تغییر کرده است؟

کنکور سراسری هر سال با تعداد زیادی از داوطلبان در ۵ گروه آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان برگزار می شود و داوطلبان تلاش می کنند تا در این ماراتن سرنوشت ساز بهترین نتیجه را بدست آورند. کنکور همواره برای تمام دانش آموزان آزمونی سرنوشت ساز به شمار می رود که اغلب، دانش آموزان از تمام توان خود برای موفقیت در این آزمون استفاده می کنند.

برنامه ریزی درسی رایگان کنکور آسان است

حذفیات کنکور

سازمان سنجش هر سال به منظور کاهش میزان استرس داوطلبان و هم چنین کاهش حجم مطالبی که باید برای کنکور سراسری مطالعه کنند لیستی تحت عنوان حذفیات کنکور منتشر می کند که در این لیست تعدادی از صفحات، پارگراف ها و یا پاورقی های کتاب درسی حذف شده است تا داوطلبان حجم کمتری از مطالب را برای مطالعه پیش روی خود داشته باشند.

آگاهی از حذفیات کنکور سبب می شود تا شما زمان خود را به مطالبی که تستی را شامل نمی شود نگذارید و زمان خود را صرف مباحثی کنید که در کنکور سراسری از آن مباحث تست طرح می شود.

حذفیات کنکور ۱۴۰۱

در این لیست برخی از صفحات، پاراگراف ها و یا پاورقی های کتاب های درسی مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است که در کنکور شامل هیچ تستی نمی شوند.

ردیف نام کتاب ۸۰ درصد محتوای تحت پوشش۲۰ درصد حذفیات
۱فیزیک ۳رشته تجربی کد ۱۱۲۲۴۴ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱ تا پایان صفحه ۱۰۲ (تا ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ‌ بور) رشته ریاضی فیزیک کد ۱۱۲۲۰۹ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱ تا پایان صفحه ۱۲۴ (تا ابتدای مدل اتم رادرفوردـ بور)رشته تجربی کد ۱۱۲۲۴۴ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱۰۳ (ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پایان صفحه ۱۲۵ (پایان فصل ۴) حذف است. لازم به تذکر و توضیح است تمرینهای صفحه ۱۲۲ از تمرین شماره ۱ تا پایان تمرین شماره ۷ جزو آزمون هستند. رشته ریاضی فیزیک کد ۱۱۲۲۰۹ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱۲۴ (ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پایان صفحه ۱۵۶ (پایان فصل ۶) حذف است. لازم به تذکر و توضیح است تمرینهای صفحه ۱۳۴ از تمرین شماره ۱ تا پایان تمرین شماره ۱۰ جزو آزمون هستند.
۲زیست شناسی ۳صفحه ۱ تا ۱۰۰صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۴
۳تاریخ ۳صفحه ۱ تا ۱۲۴ (تا پایان درس ۹)صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۹ (درس ۱۰ تا ۱۲)
۴زبان انگلیسی ۳صفحه ۱ تا ۸۲صفحه ۸۳ تا ۱۰۲
۵فارسی ۳ (کلیه رشته ها) کد ۱۱۲۲۰۱صفحه ۱۰ تا ۱۴۷صفحه ۱۴۸ تا ۱۶۳
۶علوم و فنون ادبی ۳ (علوم انسانی و معارف اسلامی)صفحه ۱۰ تا ۹۴صفحه ۹۵ تا ۱۲۲
۷جغرافیای (۳) (کاربردی) رشته علوم انسانیصفحه ۱ تا ۹۳ (تا مبحث زمین لغزش)صفحه ۹۳ تا ۱۱۵
۸عربی، زبان قرآن (۳) کد ۱۱۲۲۰۶ رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیکصفحه ۱ تا پایان صفحه ۴۸ یعنی از درس اول تا پایان درس سومصفحه ۴۹ تا پایان صفحه ۶۵ یعنی همه درس چهارم
۹عربی، زبان قرآن (۳) کد ۱۱۲۲۰۷ رشته ادبیات و علوم انسانیصفحه ۱ تا پایان صفحه ۷۰ یعنی از درس اول تا پایان درس چهارمصفحه ۷۱ تا پایان صفحه ۸۲ یعنی همه درس پنجم
۱۰عربی، زبان قرآن (۳) کد ۱۱۲۲۰۸ رشته علوم و معارف انسانیصفحه ۱ تا پایان صفحه ۱۲۴ یعنی تا پایان درس هشتمصفحه ۱۲۵ تا پایان صفحه ۱۶۴ یعنی همه درس نهم و دهم
۱۱شیمی ۳صفحه ۱ تا ۱۰۰ (اول مبحث آمونیاک و بهره وری در کشاورزی)صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۱
۱۲حسابان ۲ (رشته ریاضی)از صفحه ۱ تا ۱۱۰ پایان فصل ۴از صفحه ۱۱۱ تا ۱۴۴
۱۳ریاضیات گسسته (رشته ریاضی)از صفحه ۱ تا ۷۲ پایان درس اول از فصل ۳از صفحه ۷۳ تا ۸۴
۱۴هندسه ۳ (رشته ریاضی)از صفحه ۱ تا ۷۶ پایان درس اول از فصل ۳از صفحه ۷۷ تا ۸۶
۱۵ریاضی ۳ (رشته تجربی) کد ۱۱۲۲۱۱از صفحه ۱ تا ۱۲۰ پایان فصل ۵از صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۰
۱۶ریاضی و آمار ۳ (رشته انسانی)از صفحه ۱ تا ۸۵ پایان درس اول از فصل ۳از صفحه ۸۶ تا ۱۰۴
۱۷فلسفه ۲از صفحه ۱ تا ۶۳از صفحه ۶۵ تا ۹۰
۱۸جامعه شناسی ۳از صفحه ۱ تا ۹۲از صفحه ۹۳ تا ۱۱۶
۱۹دین و زندگی ۳ کد ۱۱۲۲۰۴از صفحه ۱ تا ۱۰۹از صفحه ۱۰ ۱ تا ۱۴۰
۲۰دین و زندگی ۳ کد ۱۱۲۲۰۵از صفحه ۱ تا ۱۳۵از صفحه ۱۳۶ تا ۱۷۵
۲۱تاریخ ۳ کد ۱۱۲۲۳۳ رشته علوم و معارف اسلامیاز صفحه ۱ تا ۱۳۵از صفحه ۱۳۶ تا ۱۷۵

برای دانلود سوالات کنکور ۱۴۰۰ روی لینک زیر کلیک کنید.

سوالات کنکور ۱۴۰۰

حذفیات کنکور ۱۴۰۱ به چه صورت است؟

حذفیات کنکور منتشر شده است که در این لیست تعدادی از صفحات، پارگراف ها و یا پاورقی های کتاب درسی حذف شده است که لیست کامل حذفیات کنکور ۱۴۰۱ را در این مقاله مشاهده کنید

حذفیات کنکور سراسری چه زمانی منتشر می شود؟

حذفیات کنکور معمولا ۳ تا ۴ ماه قبل از برگزاری آزمون سراسری اعلام می شود

بسته معلم خصوصی کنکور آسان است

تغییرات کنکور ۱۴۰۱

مواردی در جدول بالا مشاهده کردید مربوط به حذفیات کنکور ۹۹ هستند و حذفیات کنکور ۱۴۰۱ هنوز اعلام نشده اما به محض اعلام حذفیات کنکور ۱۴۰۱ توسط سازمان سنجش و آموزش کشور لیست مربوط به حذفیات در همین سایت قرار خواهند گرفت.

حذفیات کنکور معمولا ۳ تا ۴ ماه قبل از برگزاری آزمون سراسری اعلام می شوند و شما می توانید بر اساس لیستی که از حذفیات کنکور ۱۴۰۱ در اینجا قرار خواهیم داد، با یک برنامه ریزی دقیق و اصولی و با تکیه بر حذفیات کنکور ۱۴۰۱ و هم چنین بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ تمام مباحث کنکوری را به طور کامل مطالعه کرده و کنکور سراسری را با موفقیت پشت سر بگذارید.

شما داوطلبان عزیز کنکوری می توانید سوالات خود را در خصوص حذفیات کنکور ۱۴۰۱ را کامنت کنید.

آزمون آنلاین و رایگان کنکور آسان است

بیشتر بخوانیم:
بودجه بندی کنکور ۱۴۰۰
سهمیه های کنکور ۱۴۰۰
نمونه سوالات احتمالی کنکور

اپلیکیشن کنکور آسان است

۷ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • محمد البرزی
  1399-10-20 09:54

  ممنون بابت اینکه این اطلاعات رو در اختیار ما می زارید

  پاسخ
 • میرزایی از مشهد
  1399-10-21 17:39

  من میخوام برای کنکور ۱۴۰۱ شرکت کنم محصولات ریاضی و فیزیک استاد مسعودی رو هم خریدم جامع برای کنکور حذفیات کنکور ۱۴۰۱ رو هم از داخل سایت خوددتون دنبال می کنم ممنون اطلاع میدید بهمون برای حذفیات

  پاسخ
 • Zeynab Raisi
  1400-03-24 20:20

  خداقوت.تشکربابت دراختیارگذاشتن اطلاعات.

  پاسخ
 • ببخشید خبر حذفیات انسانی صحت داره ؟

  پاسخ
 • شایان مرادیان از بوشهر
  1400-07-11 15:55

  ممنون میشم ازتون به محض انتشار حذفیات کنکور ۱۴۰۱ این قرار بدین لیستش رو

  پاسخ
 • شادی همتی
  1400-07-13 01:12

  مرسی ازتون فقط لطفا زودتر حذفیات ۱۴۰۱ رو بزارید ببنیم چیا رو نباید بخونیم

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست