حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم 1400 اعلام شد

پایه دوازدهم یکی از مهم ترین مقاطع تحصیلی برای شما داوطلبان است. این اهمیت از آن جهت است که معدل نهایی پایه دوازدهم در تعیین رتبه شما در کنکور سراسری تاثیر گذار است.

دانش آموزان پایه دوازدهم هر چه به پایان سال تحصیلی نزدیک تر می شوند به دلیل حجم بالای کتاب های درسی دچار استرس و نگرانی می شوند. همین نگرانی در یادگیری دانش آموزان اختلال ایجاد کرده و سطح یادگیری آن ها را کاهش می دهد.

راه حلی که برای کاهش نگرانی دانش آموزان دوازدهمی در نظر گرفته شده حذف یکسری از مباحث کتاب های درسی پایه دوازدهم و کاهش حجم کتاب است. با کاهش حجم کتاب درسی شما دانش آموزان زمان بیشتری دارید تا روی مباحث مهم کتاب تمرکز کنید.

در ادامه لیست کامل حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم ۱۴۰۰ را به تتفکیک رشته و درس مشاهده کنید.

حذفیات دروس عمومی امتحان نهایی ۱۴۰۰

دروس عمومی دروس مشترک بین تمام رشته ها هستند که همه دانش آموزان در هر رشته تحصیلی موظف به یادگیری این دروس هستند. بخش هایی که در جدول زیر مشاهده می کنید از کتاب درسی شما حذف شده است و نیازی به مطالعه این مباحث برای امتحانات نهایی ۱۴۰۰ نیست.

عنوان درس مباحث حذف شده
ادبیات فارسی گنج حکمت
روان خوانی
شعر خوانی
عربی ساختار زبان (قواعد)
کنز الحکمه
نور السماء
البحث العلمی (پژوهش)
بخش اجباری: معجم، تمرینات واژگان، حوار

توجه داشته باشید
دین و زندگی + زبان انگلیسی + ریاضیات تجربی + هندسه + گسسته + حسابان حذفیات ندارد

حذفیات امتحان نهایی ۱۴۰۰ رشته تجربی

رشته تجربی دارای ۴ درس تخصصی (زیست شناسی، ریاضی، شیمی و فیزیک) است. کتاب های تخصصی معمولا دارای حجم مطالب زیادی هستند که دانش آموزان را در زمان امتحانات دچار چالش می کند به همین دلیل برخی مباحث این دروس از امتحانات نهایی ۱۴۰۰ رشته تجربی حذف شده اند که لیست دقیق این مباحث را در جدول زیر مشاهده می کنید.

حذفیات امتحان نهایی زیست شناسی ۹۹ – ۱۴۰۰

عنوان درس مباحث حذف شده
زیست شناسی فصل اول از تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر مدل مولکولی دنا
از سطوح ساختاری پروتئین ها تا سر نقش پروتئین ها
از عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل
زیست شناسی فصل دوم از تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار ۱
از محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار ۲
زیست شناسی فصل سوم از مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل
زیست شناسی فصل چهارم از ابتدای گفتار ۳ تا سر گونه زایی
زیست شناسی فصل پنجم از تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار ۲
سلامت بدن: پاداکسنده ها تا پایان فصل
زیست شناسی فصل ششم از اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار ۲
از جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا آخر فصل
زیست شناسی فصل هفتم از مهندسی بافت تا آخر گفتار ۲
زیست شناسی فصل هشتم از زندگی گروهی تا پایان فصل

حذفیات امتحان نهایی شیمی ۹۹ – ۱۴۰۰

عنوان درس مباحث حذف شده
شیمی فصل اول از آغاز فصل تا صفحه ۵
در جستجوی پاک کننده های جدید
پیوند با صنعت و پاک کننده های خورنده
از صفحه ۳۱ تا پایان فصل (تمرینات دوراه ای)
شیمی فصل دوم از آغاز فصل تا صفحه ۳۹
پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۵۲
پیوند با صنعت صفحه ۵۸ تا پایان فصل (آبکاری و فرآیند هال، تمرینات دوره ای)
شیمی فصل سوم از آغاز فصل تا صفحه ۶۷
سازه های یخی ساده و زود گذاز تا صفحه ۷۳
پیوند با زندگی صفحه ۸۳
از با هم بیندیشیم صفحه ۸۲ تا پایان فصل (رنگ، مدل دریای الکترونیکی، تیتانیم، تمیرینات دوره ای)
شیمی فصل چهارم انرژی فعال شده تا صفحه ۱۰۰
آمونیاک و بهره وری در کشاورزی تا صفحه ۱۰۸
گروه عاملی کلید سنتز ها تا صفحه ۱۱۶

حذفیات امتحان نهایی فیزیک ۹۹ – ۱۴۰۰

عنوان درس مباحث حذف شده
فیزیک حرکت با شتاب ثابت
فیزیک فصل دوم تکانه + قانون دوم نیوتن + نیروی گرانشی
فیزیک فصل سوم از ادراک شنوایی در صفحه ۷۳ تا سر بخش بازتاب موج + سراب + پاشندگی نوراز فصل ۳
فیزیک فصل چهارم لیزر به همراه تمرینات مرتبط با این مباحث در پایان هر فصل

حذفیات امتحان نهایی ۱۴۰۰ فیزیک رشته ریاضی

دروس تخصصی رشته ریاضی به جز درس فیزیک شامل حذفیات برای امتحانات نهایی ۱۴۰۰ نمی شوند. لیست مباحث حذف شده درس فیزیک را در جدول زیر مشاهده کنید.

عنوان درسمباحث حذف شده
فیزیک فصل اول سقوط آزاد
فیزیک فصل دومتکانه + قانون دوم نیوتن
فیزیک فصل سوم از ادراک شنوایی در صفحه ۸۱ تا پایان فصل ۳
فیزیک فصل چهارم سراب + پاشندگی نور + از موج ایستاده و تشدید در لوله های صوتی تا پایان فصل
فیزیک فصل پنجملیزر و پرسش های مرتبط با آن در پایان فصل
فیزیک فصل ششمشکاف و همجوشی و پرسش های مربوط به آن در آخر فصل

حذفیات امتحان نهایی ۱۴۰۰ رشته انسانی

عنوان درسحذفیات
ریاضی و آمار ۳از صفحه ۷۳ تا آخر کتاب
علوم و فنون ادبیاز صفحه ۹۵ تا آخر کتاب
جامعه شناسیاز صفحه ۹۲ تا آخر کتاب
تاریخ انسانیاز صفحه ۱۲۵ تا آخر کتاب
جغرافیااز صفحه ۸۱ تا آخر کتاب
فلسفه از صفحه ۵۶ تا آخر کتاب
علوم اجتماعی از صفحه ۶۶ تا آخر کتاب
عربیاز صفحه ۷۱ تا آخر کتاب
ذینی از صفحه ۱۴۷ تا آخر کتاب

نحوه برگزاری امتحانات نهایی ۱۴۰۰

نحوه برگزاری امتحانات این روزها تبدیل به موضوع اصلی صحبت میان دانش آموزان شده است. بنابر اعلام وزارت آموزش و پرورش کشور امتحانات نهایی ۱۴۰۰ به صورت حضوری برگزار خواهد شد و دانش آموزانی که در این مقطع تحصیل می کنند باید در تاریخ مقرر در محل آزمون حاضر شوند.

برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۰

ساعت و تاریخ برگزاری امتحانات نهایی ۱۴۰۰ را به تفکیک رشته های نظری در جدول زیر مشاهده کنید.

برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۰ رشته تجربی

روز و ساعت تاریخ عنوان درس
چهارشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۲/۲۹تعلیمات دینی ۲
(دینی، اخلاق و قرآن)
شنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۰۱فیزیک ۳
دوشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۰۳علوم اجتماعی
چهارشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۰۵عربی، زبان قرآن ۳
شنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۰۸شیمی ۳
دوشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۱۰فارسی ۳
چهارشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۱۲سلامت و بهداشت
دوشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ریاضی ۳
چهارشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۱۹زبان خارجی ۳
شنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۲۲زیست شناسی

برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۰ رشته ریاضی

روز و ساعتتاریخعنوان درس
چهارشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۲/۲۹تعلیمات دینی ۲
(دینی، اخلاق و قرآن)
شنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۰۱فیزیک ۳
دوشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۰۳علوم اجتماعی
چهارشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۰۵عربی، زبان قرآن ۳
شنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۰۸شیمی ۳
دوشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۱۰فارسی ۳
چهارشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۱۲سلامت و بهداشت
دوشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ریاضیات گسسته
چهارشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۱۹زبان خارجی ۳
شنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۲۲حسابان ۲
دوشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۲۴هندسه ۳

برنامه امتحانات نهایی ۱۴۰۰ رشته علوم انسانی

روز و ساعتتاریخعنوان درس
چهارشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۲/۲۹تعلیمات دینی ۲
(دینی، اخلاق و قرآن)
شنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۰۱عربی ۳
(زبان تخصصی رشته)
دوشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۰۳جامعه شناسی ۳
چهارشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۰۵تاریخ ۳
شنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۰۸علوم و فنون ادبی ۳
دوشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۱۰فارسی ۳
چهارشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۱۲سلامت و بهداشت
دوشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ریاضی و آمار ۳
چهارشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۱۹زبان خارجی ۳
شنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۲۲فلسفه ۲
دوشنبه
ساعت ۸ صبح
۱۴۰۰/۰۳/۲۴جغرافیا ۳

ارتباط با امیر مسعودی

برای ارتباط با کنکور آسان است و تیم مشاوره امیر مسعودی در راستای مشاوره کنکوری و انتخاب بهترین منابع کنکوری با شماره های زیر در ارتباط باشید.

۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

اپلیکیشن کنکور آسان است

۸ دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست