جزوه امیر مسعودی شامل چه نکاتی می شود؟

آیا همه دی وی دی های امیر مسعودی به همراه جزوه است؟

استاد امیر مسعودی که مدرس دروس ریاضی و فیزیک کنکور سراسری در موسسه کنکور آسان است هستند، علاوه بر تدریس دی وی دی های فیزیک و ریاضی به صورت فصل به فصل برای مقاطع تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم جزواتی را نیز به صورت نوشتاری در اختیار شما دانش آموزان و داوطلبان کنکوری قرار می دهند که محتوای این جزوات نکات مهم و کنکوری است که استاد مسعودی در دی وی دی ها نیز به آن ها اشاره می کنند.

این جزوات نوشتاری بهترین گزینه برای دوران مرور هستند و می توانید در فواصل زمانی منظمی که قصد مرور مطالب خوانده شده را دارید از این جزوات استفاده کنید. از آن جایی که دروس ریاضی و فیزیک جزء دروس محاسباتی هستند مرور این دروس تاثیر زیادی در تثبیت یادگیری شما دارد.

این جزوات علاوه بر نکات تستی و آموزشی، تعدادی تست نیز دارند که شما پس از یادگیری مباحثی که استاد مسعودی تدریس می کنند برای سنجش میزان یادگیری خود و هم چنین مهارت خود در تست زنی می توانید این تست ها را بزنید.

جزوه امیر مسعودی در سال دهم و یازدهم و دوازدهم در دو درس ریاضی و فیزیک منتشر شده است.
متن نوشتاری و دی وی دی امیر مسعودی برای دانش آموزان متوسطه دوم و کنکوری تولید شده است.
جزوه ریاضی و فیزیک برای بیست گرفتن و تکنیک های تست زنی برای ۱۰۰ زدن در کنکور بهترین گزینه برای شما داوطلبان و دانش آموزان کنکوری است.

استاد امیر مسعودی

دی وی دی امیر مسعودی به همراه جزوه است

تعدادی از مباحث ریاضی و فیزیک که دارای اهمیت و بودجه بندی بیشتری در کنکور سراسری هستند به همراه جزوه نوشتاری رایگان در اختیار شما قرار می گیرد.
درس ریاضی و فیزیک جزو درس های مهارتی هستند و نوشتن در مهارت بسیار تاثیر گذار است.
تمرین نوشتاری اصول اولیه یادگیری ریاضی و فیزیک کنکور آسان است است.

جزوه ریاضی امیر مسعودی

دی وی دی های ریاضی استاد مسعودی که به صورت فصل به فصل تدریس شده است در هر سه مقطع تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم دارای جزوات رایگان برای تعدادی از فصل های کتاب درسی است.

دانلود رایگان متن نوشتاری ریاضی امیر مسعودی در سایت کنکور آسان است موجود است.
شما دهمی ها، یازدهمی و دوازدهمی ها جزوات رایگان امیر مسعودی را به سادگی می توانید در اختیار داشته باشید.
دانلود رایگان مبحث مثلثات مشترک بین نظام قدیم و جدید امیر مسعودی در قسمت دانلود رایگان کنکور آسان است موجود می باشد.

قیمت ریاضی امیر مسعودی

ریاضی دهم تجربی امیر مسعودی

عنوانقیمت  
مجموعه، الگو و دنباله۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله۶۰
روش تست زنی مجموعه۶۰
روش تست زنی مثلثات۷۵
روش تست زنی معادله۱۴۰
روش تست زنی نامعادله۱۱۰
روش تست زنی تابع۵۰
خلاقیت در تابع۴۵
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات)۳۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن۴۵
مجموعه جامع آمار و احتمال۶۰
روش تست زنی آمار و احتمال۱۳۵
خلاقیت در آمار و احتمال۳۰
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم دوازدهم)۱۰۰
جمع بندی حرفه ای ریاضی تجربی (بسته ۱)۲۶۵

ریاضی یازدهم تجربی امیر مسعودی

عنوانقیمت
معادله و سهمی۱۴۵
آموزش جامع تستی تابع۷۵
روش تست زنی تابع۹۰
روش تست زنی مثلثات۷۵
آموزش جامع هندسه تحلیلی۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی۴۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمی۱۰۰
روش تست حد و پیوستگی۱۳۵
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم ودوازدهم)۹۵
آموزش جامع احتمال (سه سال)۱۰۰
روش تست حد وپیوستگی ( یازدهم و دوازدهم)۱۹۵
روش تست هندسه اقلیدسی یازدهم۱۷۰
قدر مطلق و جز صحیح۶۰
جمعبندی هندسه اقلیدسی یازدهم۱۵۰
جمعبندی هندسه دهم و یازدهم۱۷۰

ریاضی دوازدهم تجربی امیر مسعودی

عنوانقیمت
روش تست تابع جامع۱۳۰
آموزش جامع احتمال کنکور۱۰۰
روش تست زنی احتمال۹۵
روش تست زنی حد بی نهایت و حد در بی نهایت۸۵
روش تست زنی تابع۷۵
مشتق وکاربرد مشتق۲۶۰
روش تست مثلثات۷۵
روش تست مثلثات جامع۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیح۶۰
روش تست زنی حد جامع۱۹۵
روش تست زنی احتمال دوازدهم۶۰
خلاقیت احتمال دوازدهم۶۰
روش تست هندسه یازدهم و دوازدهم۱۷۰

حسابان دهم ریاضی امیر مسعودی

عنوانقیمت  
مجموعه، الگو و دنباله۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله۶۰
روش تست زنی مجموعه۶۰
روش تست زنی مثلثات۷۵
روش تست زنی معادله۷۰
روش تست زنی نامعادله۴۵
روش تست زنی تابع۵۰
خلاقیت در تابع۴۵
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات)۳۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن۴۵
مجموعه جامع آمار و احتمال۶۰
روش تست زنی آمار و احتمال۴۵
خلاقیت در آمار و احتمال۳۰
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم دوازدهم)۱۰۰

حسابان یازدهم ریاضی امیر مسعودی

عنوانقیمت
روش تست تابع حسابان۹۰
معادله حسابان۸۰
تابع جامع حسابان۹۰
روش تست تابع حسابان۹۰
آموزش مثلثات حسابان۸۰
آموزش هندسه تحلیلی۶۵
روش تست هندسه تحلیلی۴۵
لگاریتم۱۱۵
آموزش جامع احتمال کنکور۱۱۵
روش تست احتمال۱۱۵
آموزش جامع معادله وتابع درجه۲سهمی حسابان۱۶۰
قدر مطلق و جز صحیح۶۰
روش تست هندسه اقلیدسی یازدهم۱۷۰
جمعبندی هندسه اقلیدسی یازدهم۱۵۰

حسابان دوازدهم ریاضی امیر مسعودی

عنوانقیمت
آموزش جامع احتمال کنکور۱۱۵
روش تست تابع جامع۱۵۰
روش تست زنی احتمال۱۱۵
روش تست زنی تابع۶۰
روش تست مثلثات۵۰
روش تست مثلثات جامع۱۳۰
قدر مطلق و جز صحیح۶۰

برای مشاهده قیمت سایر محصولات از لینک زیر استفاده کنید.

لیست قیمت امیر مسعودی

جزوه فیزیک امیر مسعودی

جزوه فیزیک امیر مسعودی در مقاطع تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم به همراه دی وی دی های آموزشی و روش های تست زنی تولید شده است.
دانلود رایگان متن نوشتاری و تدریس فیزیک کنکور آسان است با تدریس بی نظیر امیر مسعودی را می توانید از قسمت دانلود رایگان سایت کنکور آسان است دانلود کنید.
سوالات و تدریس فیزیک مهندس امیر مسعودی به صورت دفترچه و کتابچه و کتاب در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

قیمت فیزیک امیر مسعودی

لیست قیمت فیزیک دهم امیر مسعودی

لیست قیمت فیزیک دهم امیر مسعودی

عنوانقیمت  
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی۱۱۵
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوان۷۰
روش تست‌زنی کار و انرژی۱۱۵
آموزش جامع ویژگی های فیزیکی مواد۸۰
روش تست زنی ویژگی فیزیکی مواد۱۹۵
دما,گرما و قانون گازها جامع۷۰
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها۷۵
همایش فیزیک ۱۰ و ۱۱ تجربی۴۷۰

فیزیک یازدهم امیر مسعودی

لیست قیمت فیزیک یازدهم امیر مسعودی
عنوانقیمت
الکتریسیته ساکن۷۰
روش تست خازن۴۰
روش تست ساکن۷۵
آموزش جریان ومدار۱۲۰
روش تست جریان ومدار۱۱۵
آموزش القا والکترومغناطیس۷۵
روش تست مغناطیس۱۱۰
روش تست القا۱۱۵

فیزیک دوازدهم امیر مسعودی

پکیج فیزیک دوازدهم امیر مسعودی
عنوانقیمت
روشهای تست زنی حرکت شناسی تجربی۱۳۰
روش تست نوسان تجربی۱۱۵
روش تست زنی فیزیک اتمی و هسته ای۲۴۰
روش تست زنی دینامیک۲۲۰
روشهای تست زنی حرکت شناسی ریاضی۱۵۰
روش تست نوسان ریاضی۱۱۵

نمونه سوالات احتمالی امیر مسعودی

دانلود نمونه سوالات احتمالی کنکور

خرید جزوات امیر مسعودی

دانلود رایگان جزوات و دی وی دی ریاضی و فیزیک امیر مسعودی فقط از طریق درگاه های اصلی موسسه امکان پذیر است.
چون دی وی دی امکان رایت و کپی را دارد و افراد سودجو در فضای مجازی و مخصوصا اینستاگرام سو استفاده می کنند.
تعداد زیادی از مردم عزیز پس از خرید تماس می گیرند به دلیل نداشتن جزوه و متاسفانه منابع و دی وی دی های خود را از جاهای نامعتبر خریداری کرده اند و موسسه هیچ گونه مسئولیتی در قبال این خریدها ندارد.

سایت های رسمی موسسه کنکور آسان است
کنکور آسان است
اوج یادگیری
امیر مسعودی

اپلیکیشن کنکور آسان است

۱ دیدگاه. Leave new

  • جزوات استاد مسعودی مثل دی وی دی های ایشون جزو محصولات بی نظیره موسسه کنکور آسان است هستش خیلی ازتون تشکر می کنم

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست