انتخاب رشته کنکور آسان است

انتخاب رشته کنکور

در انتخاب رشته کنکور با دانستن موارد زیر دیگر نیازی به مشاور و صرف هزینه نخواهید داشت
۱) مطالعه موارد مهم دفترچه
۲) سهمیه های کنکور
۳) آخرین قبولی هر رشته و دانشگاه
۴) تخمین رتبه و رشته
۵) قوانین پذیرش دانشگاه های خاص

انتخاب رشته کنکور

مطالعه موارد مهم دفترچه

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۹ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

نتایج اولیه کنکور ۹۹ پس از گذشت یک ماه از آزمون ۱۵ مرداد بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

و دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت www.sanjesh.org  دفترچه مربوط به زیر گروه خود را دانلود کنند.

در این دفترچه ظرفیت پذیرش هر دانشگاه به تفکیک استان و رشته نوشته شده است.

همچنین از ظرفیت پذیرش در دانشگاه های روزانه – شبانه – پیام نور- غیرانتفاعی- ظرفیت مازاد و پردیس خود گران  می توانید اطلاع یابید.

با مراجعه به صفحات مختلف می توانید از میزان پذیرش بومی ، رشته های طرح تعهد به خدمت ، رشته متمرکز و نیمه متمرکز ، رشته های ستاره دار اطلاع یابید.

مجاز شدگان باید انتخاب رشته خود را بر حسب درصد و تراز بدست آورده در کنکور سراسری ۹۹ انجام دهند.

با مراجعه به جدول های کد رشته محل کد مورد علاقه خود را انتخاب ودر فرم انتخاب رشته ثبت کنند .

جزئیات دفترچه انتخاب رشته

دفترچه انتخاب رشته شامل سه فصل  توضیحات ، جداول و پیوست ها می باشد . که داوطلب برای انتخاب مناسب باید با دقت هر فصل را مطالعه کند .

فصل اول

فصل اول دفترچه انتخاب رشته شامل شرایط عمومی و اختصاصی جهت ورود به دانشگاه می باشد .

فصل دوم

فصل دوم دفترچه انتخاب رشته شامل جداول انتخاب رشته می باشد که این جدول ها شامل  

رشته های تحصیلی گروه آزمایشی ، شامل زیرگروه ، مقطع تحصیلی و نوع گزینش

جدول ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی گروه آزمایشی مورد نظر در دوره های مختلف

و در پایان فصل دوم فرم انتخاب رشته وجود دارد .

فصل سوم

فصل سوم دفترچه انتخاب رشته پیوست ها می باشد که شامل :

شرایط پذیرش در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی است

شرایط جسمانی هر فرد برای پذیرش در هر رشته و دانشگاه

سهمیه های کنکور

 سهمیه های کنکور

می دانیم داوطلبان کنکور سراسری ۹۹ همان قدر که نگران تاثیر معدل بر کنکور ۹۹ هستند و اخبار آن را دنبال می کنند می بایست حواسشان به ظرفیت های دانشگاه و سهمیه های مختلف نیز باشد و متناسب با ظرفیت ها برنامه ریزی خود را انجام دهند. مهم ترین و غالب ترین سهمیه مربوط به کنکور سراسری ۹۹ سهمیه مناطق می باشد.

مقاله سهمیه های کنکور ۹۹ توسط گروه مشاوران کنکور آسان است  تنظیم و ارائه شده است.

۱-سهمیه مناطق:

شركت كنندگان در آزمون سراسری سال ۹۹ بر اساس محل اخذ مدرك تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه دوم جزو  یكی ازسهمیه های مناطق ۱، ۲ و یا ۳ محسوب می گردند. در صورتی که دانش آموزی در مناطق مختلف تحصیل کرده باشد منطقه مورد اثر در کنکور سراسری برای آن دانش آموز منطقه مرفه تر خواهد بود.

نحوه اعمال سهمیه مناطق:در کنکور سراسری ۹۹

یک مثال فرضی بدون در نظر گرفتن سهمیه های غیر از مناطق ارائه می دهیم تا مفهوم تاثیر سهمیه مناطق بر پذیرش در رشته مورد نظرتان را بهتر درک کنید تصور کنید یک رشته دانشگاهی با ظرفیت ۱۰۰ دانشجو داشته باشیم که سهمیه مناطق برای آن به این صورت هست و ظرفیت این رشته ۵۰ دانشجو از داوطلبان منطقه ۱، ۳۰ دانشجو از داوطلبان منطقه ۲ و ۲۰ دانشجو از داوطلبان منطقه ۳ باشد. 

اما ممکن است برایتان سوال پیش بیاید که چرا به داوطلب منطقه ۳ با وجود محرومیت های تحصیلی ظرفیت کم تری اختصاص داده می شود؟ توجه داشته باشید که اگر براساس رتبه کشوری قرار باشد ظرفیت رشته ها پر شود داوطلبان منطقه ۱ ممکن است ۹۰ درصد ظرفیت یک رشته خوب از دانشگاه خوب را پر کنند و شاید باقی ظرفیت توسط داوطلبان منطقه ۲ پرشود اما در صورتی که مشخص شود که چه میزان از ظرفیت مختص داوطلب منطقه ۳ می باشد. داوطلبان منطقه ۱ و ۲ علی رغم نمره بالاتر و رتبه کشوری بهتر رشته یا دانشگاه پایین تری خواهند گرفت و داوطلب منطقه ۳ ظرفیت رشته و دانشگاه بهتر را تصاحب خواهد کرد. (توجه داشته باشید مقصود از رشته بهتر یا دانشگاه بهتر یعنی رشته پر متقاضی تر یا دانشگاه پرمتقاضی تر است).

تمام داوطلبان کنکور مشمول سهمیه مناطق هستند. و در صورتی مشمول سهمیه های دیگر نشوند سهمیه مناطق را خواهند داشت. مناطق سه گانه به صورت زیر دسته بندی می شوند:

منطقه یک:

شامل بخش های مرکزی شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد می باشد.در شهرستان تهران بخش های کن و شمیرانات نیز جز سهمیه منطقه یک محسوب می گردند.

منطقه دو:

اکثر شهرها و شهرستان­های کشور جز منطقه دو محسوب می­شوند. مگر موارد محروم که در دسته منطقه ۳ قرار میگیرد.  

منطقه سه:

منطقه ۳ شامل شهرهای کوچک و محروم می شود. همچنین کلیه داوطلبان معلول و داوطلبانی که دو سال آخر تحصیل خود را در کشورهای خارجی گذرانده باشند،جز منطقه ۳ محسوب می گردند.

برای اطلاع دقیق تر از سهمیه مناطق از لینک زیر استفاده کنید.

سهمیه های کنکور ۱۴۰۰

۲-سهميه رزمندگان، ايثارگران و خانواده شهدا

سهمية ۲۵ درصد ايثارگران شامل: همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان)با جانبازي ۲۵ درصد به بالا(، همسر و فرزندان آنان می باشد.

۲۵ درصد از ظرفيت هر رشته محل، مربوط به این سهميه است.

سهمية ۵ درصد ايثارگران شامل: جانبازان)با جانبازي کمتر از ۲۵ درصد(، همسران و فرزندان آنان و همسر و فرزندان رزمندگان)با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (مي باشد.

ايثارگران براي قبولي در هر رشته محل، بايد حداقل ۷۰ درصد نمره گزينش آزاد در آن رشته محل را كسب كنند.

سهمية رزمندگان شامل رزمندگان)با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه( مي باشد.

حد نصاب نمره براي اين داوطلبان ۷۵ درصد نمره گزينش آزاد در رشته محل مورد نظر مي باشد.

سهمية خانواده شهدا شامل: پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد می باشد.

محدوديت استفاده از سهمية رزمندگان و ايثارگران

داوطلبان زیر فقط يكبار می توانند با استفاده از سهمية ايثارگران در رشته هاي دورة روزانه و دوبار در دوره های ديگر)نوبت دوم)شبانه(، پيام نور، غيرانتفاعي، نيمه حضوري، مجازي و پرديس ( پذيرفته شوند:

– داوطلبان با سهمية رزمندگان بسیجی، وزارت جهاد كشاورزي و ستاد كل نيروهاي مسلح از سال ۱۳۶۸ به بعد.

– داوطلبان با سهمیه هاي رزمندگان و ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران از سال ۱۳۷۶ به بعد.

توجه: پذيرفته شدگان در رشته های روزانه با استفاده از سهميه خانواده شهدا، ايثارگران و رزمندگان، به خاطر تحصيل رايگان، برابر مدت تحصيل تعهد خدمت دارند.

۳-سهمية مناطق محروم رشته هاي غيرپزشكي

حداقل ۴۰ درصد از ظرفيت کد رشته محلهای ناحیه ای، قطبی و کشوری دورة روزانة استانهای ايلام، بوشهر ، چهارمحال و بختياري، سيستان  و بلوچستان، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و هرمزگان به داوطلبان بومي اين استانها اختصاص می یابد.

۴-سهمية مناطق محروم رشته های گروه آموزش پزشكي

در آزمون امسال، سي درصد ظرفيت رشته های پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي و چند رشته دیگر، از داوطلبان بومي استاني و در بعضی رشته ها به صورت بومی شهر(یا بخش)پذيرش می شود. شرايط اين روش پذيرش:

تعهد خدمت به مدت سه برابر تحصيل در مناطق محروم

اين تعهد خدمت قابل خريد يا جا به جايي نيست.

پذيرفته شدگان با استفاده از اين سهميه، مجاز نيستند، رشته يا محل تحصيل خود را تغيير دهند.

مدرك فار غ التحصيلي بعد از پايان مدت تعهد به افراد داده مي شود.

تا پايان زمان تعهد، مجاز نيستند در مناطقي غير از محل تعهد، فعاليت پزشكي انجام دهند.

اين افراد تنها بعد از انجام نيمي از تعهد می توانند در مقطع بالاتر ادامه تحصيل دهند.

سهمیه های خاص مربوط به زلزله یا بلایای طبیعی برای شهر یا یک استان

به عنوان مثال زلزله رخ داده در کرمانشاه یکی از بلایای طبیعی است که داوطلبان بومی آن منطقه از شرایط مناسب برای تحصیل برخوردار نیستند و مشمول دریافت سهمیه می شوند.

۵-سهميه داوطلبان بومی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

این سهمیه مخصوص داوطلبان بومی بخشهای شهرستانهای اسلام آباد غرب، پاوه، ثلاث باباجانی، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب و بخش های کوزران و ماهیدشت از شهرستان کرمانشاه می باشد.

این سهمیه شامل داوطلبانی است که در زمان وقوع زلزله در یکی از مقاطع سال دوم، سوم یا پیش دانشگاهی در بخش های  بالا در حال تحصیل بوده اند، یا در آنجا اقامت داشته اند.

حد نصاب استفاده از این سهمیه ۸۰ درصد نمره علمی گزینش آزاد و برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی و دارو سازی ۸۵ درصد گزینش آزاد است.

تعهد خدمت پذیرفته شدگان این سهمیه دو برابر مدت تحصیل است.

تغییر رشته یا انتقال برای پذیرفته شدگان این سهمیه ممنوع است.

این سهمیه تا آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ قابل اجرا می باشد.

۶-سهميه بهياران

پنج درصد از ظرفيت رشته های کارشناسی پیوسته پرستاري هر استان با شرايط زير به بهياران بومي استان تعلق می گیرد:

داشتن سلامت كامل جسمي و رواني

داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت دولتي يا غيردولتي به عنوان بهيار در استان محل

خدمت به تأييد دفتر پرستاري محل خدمت.

داشتن ديپلم بهياري نظام قديم، يا ديپلم بهياري نظام جديد و مدرك پیش دانشگاهی

بهياران بايد رشته های پرستاري استان بومي (محل اشتغال) خود را انتخاب كنند.

بهياراني كه با اين سهميه قبول می شوند نمی توانند رشته يا محل تحصيل خود را تغيير دهند.

در دوره كارشناسی پرستاري هيچ درسي با اين حساب كه در دوره بهياري گذرانده شده حذف نمی شود.

اين سهميه فعلاً تا سال ۱۳۹۹ تمديد شده است.

۷-گزينش بومي

مهم ترين نكتة كاربردي گزینش بومی، در انتخاب رشته، اين است كه انتخاب رشته ی بومي احتمال قبولي شما در دانشگاه بومی را افزایش می دهد.

هر رشته محل)يك رشته در يك دانشگاه (، ظرفيتي دارد كه ميان سهميه های مختلف تقسيم می شود. در گزينش بومي، بخشي از ظرفيت هر رشته محل مخصوص داوطلبان بومي است. بنابر اين احتمال قبولي داوطلبان بومي در دانشگا ههاي استان بومی يا نزديك به آن بيشتر از ديگران است. 

براي استفاده از مزاياي گزينش بومي، لازم است این موارد را بشناسید:

– منطقه بومي استان، ناحیه و قطب خود

– بومی بخش یا شهر در رشته محل های که پذیرش بومی شهری یا بخش دارند.

– رشته بومي واقع در منطقه خود 

– رشته هاي پر طرفدار در این رشته ها مزایای بومی گزینی کمتر است.

نحوة تقسيم ظرفيت رشته ها (كشوري و بومي)

رشته هاي موجود در دانشگاه ها به دو دستة كلي كشوری و بومي تقسيم می شوند كه روش تقسيم ظرفيت آنها در بين سهميه ها ، مختلف است.

رشته هاي کشوری: رشته هایی هستند كه در كل كشور، فقط در بعضي از دانشگاه ها وجود دارند. مانند رشته هاي بيوتكنولوژي يا باستانشناسي.

نحوة تقسيم ظرفيت رشته هاي كشوری: ظرفيت هر رشته محل از نوع رشته هاي كشوري، (بعد از کسر سهمیه ایثارگران) ۲۵ و ۵ درصد(، به نسبت شرکت کنندگان هر يك از سهمیه های  )مناطق يك، دو، سه و خانوادة شهدا، به كل شركت كنندگان در هر گروه آزمايشي، تقسيم می شود.

رشته های بومي

به جز رشته های كشوري، رشته های تحصيلي دوره های روزانه بر اساس ميزان پراكندگي آنها در سطح كشور، به سه نوع رشته های استاني، ناحیه ای  و قطبي تقسيم می شوند.

رشته استانی:  رشته است كه در بيشتر استان های  كشور داير است. به عنوان مثال همة رشته های نوبت دوم)شبانه از نوع استاني هستند.

رشته های ناحیه ای:  رشته هايي است كه در بيشتر استان ها داير نیست، ولي در چند استان كنارهم)كه

يك ناحيه را تشكيل  می دهند وجود دارند)مانند رشته های معماری و پزشکی دوره روزانه.

رشته های قطبي: رشته ای است كه در بيشتر ناحيه ها داير نیست ولي در چند ناحية كنارهم)كه يك

قطب را تشكيل می دهند ( وجود دارند)مانند رشته های مهندسی صنایع و فیزیوتراپی دوره روزانه.

 داوطلب عزیز اگر هر سوالی برات پیش اومد فقط کافیه با ما در تماس باشی  (09121964690)

تعيين استان بومي داوطلب در انتخاب رشته کنکور

ملاك تعيين استان بومي سه سال آخر تحصيلات دبيرستان يا هنرستان است.

در صورتي كه سه سال آخر تحصيلات فرد در يك استان نباشد يا در خارج از كشور باشد، استان محل تولد ، استان بومي او خواهد بود.

در صورتي كه محل تولد و سه سال آخر تحصيلات در خارج از كشور باشد، استان بومي فرد تهران خواهد بود.

آخرین قبولی هر رشته و دانشگاه

کنکور آسان است آخرین قبولی هر رشته و دانشگاه را برای شما قرار داده است تا با مطالعه آن به بهترین رتبه و دانشگاه برسید.

حداقل درصد قبولی پزشکی و اهمیت آن

حداقل درصد قبولی رشته پزشکی اهمیت زیادی در برنامه ریزی و نیاز تمرکز روی درسهای خاص را ایجاد می کند و سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر متقاضی شرکت در کنکور تجربی هستند و درصد قابل توجهی از شرکت کنندگان خواهان قبولی در رشته های تاپ از جمله پزشکی هستند.

برای قبولی در رشته پزشکی چه کنیم؟

با دانستن شرایط فعلی خود و فاصله ای که با درصد مورد نیاز برای پزشکی داریم میتوانیم با یک برنامه ریزی خوب قبولی خود را در پزشکی تضمین کنیم.
برای دانستن شرایط فعلی خود فقط کافی است همین الان آزمون خارج کشور سال گذشته را دقیقا با شرایط و زمان آزمون برای خود بازسازی کنید و از خود آزمون بگیرید.

حداقل درصد قبولی پزشکی کنکور ۹۹ در منطقه یک (انتخاب رشته کنکور)

منطقه یک به شهرهای بزرگ دارای امکانات بیشتر گفته می شود مثل تهران تبریز شیراز و..در انتهای مقاله لیست شهرهای منطقه ۱ و ۲ و۳ به تفکیک قرار داداه شده است.
کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی پزشکی روزانه کنکور ۹۸ تعدادی از داوطلبان کنکور تجربی که در منطقه یک قبول شده اند.

رتبه در زیر گروه یکمحل سکونتدانشگاه محل قبولیادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجیزمین شناسیرياضياتزیست شناسیفیزیکشیمی
۲۴۳۰رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۵۳٫۴۴۰۹۴٫۷۷۸٫۷۰۳۰۷۴٫۷۶۲٫۳۶۴٫۸
۲۴۷۳گناباددانشگاه علوم پزشکی گناباد۵۴٫۷۸۴۸۴۴۶٫۷۰۵۰۷۱٫۴۷۱٫۲۵۶٫۲
۲۴۷۹بویر احمد ( یاسوج )دانشگاه علوم پزشکی یاسوج۵۳٫۴۶۹٫۴۵۸٫۷۸۴-۱٫۳۶۸٫۹۷۶۷۳٫۴۵۴٫۳
۲۴۸۸رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۵۳٫۴۴۸۸۲٫۷۴۶٫۷۰۴۵٫۶۷۸۶۴٫۵۵۹٫۹
۲۵۳۳بندرعباسدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۳۸٫۷۷۳٫۴۸۰۶۵٫۴۰۴۲٫۳۸۹٫۴۵۵٫۶۵۰

کارنامه قبولی پزشکی ۹۸ و حداقل درصد لازم برای قبولی پزشکی کنکور سراسری ۹۹ در سهمیه منطقه ۱  

حداقل درصد قبولی پزشکی کنکور ۹۹ در منطقه دو (انتخاب رشته کنکور)

کارنامه و درصد و رتبه لازم قبولی پزشکی روزانه کنکور ۹۸ تعدادی از داوطلبان کنکور تجربی که در منطقه دو قبول شده اند

رتبه در زیر گروه یکمحل سکونتدانشگاه محل قبولیادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجیزمین شناسیرياضياتزیست شناسیفیزیکشیمی
۲۲۵۷گناباددانشگاه علوم پزشکی گناباد۵۷٫۴۸۵٫۴۱۰۰۵۶۰۳۶٫۷۷۸۵۶٫۷۶۲٫۸
۲۳۱۴رفسنجاندانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۴۹٫۴۶۲٫۷۶۶٫۷۶۲٫۷۰۶۴٫۵۷۹٫۴۷۸٫۹۷۵٫۵
۲۳۵۵دزفولدانشگاه علوم پزشکی دزفول۸۰۸۵٫۴۸۹٫۴۵۰٫۷۴۴۵٫۶۷۶۶۳٫۴۵۰
۲۳۹۶بندرعباسدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس۵۲۶۰۷۷٫۴۶۹٫۴۲۴۵۷٫۸۸۲۶۸٫۹۷۱٫۵
۲۷۸۹زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان۴۲٫۷۶۰۷۴٫۷۵۰٫۷۱۲۵۴٫۵۸۰٫۷۶۰۸۲٫۴

حداقل درصد قبولی پزشکی کنکور ۹۹ در منطقه سه

کارنامه و حداقل درصد و رتبه لازم قبولی پزشکی روزانه کنکور ۹۸ تعدادی از داوطلبان کنکور تجربی که در منطقه سه قبول شده اند

رتبه در زیر گروه یکمحل سکونتدانشگاه محل قبولیادبیات فارسیزبان عربیدین و زندگیزبان خارجیزمین شناسیرياضياتزیست شناسیفیزیکشیمی
۱۱۹۷کاشاندانشگاه علوم پزشکی کاشان۵۲۶۲٫۷۹۰٫۷۶۲٫۷۸۵۱٫۲۷۵٫۴۶۶٫۷۷۸٫۵
۱۳۳۰زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان۵۸٫۷۵۳٫۴۸۴۲۲٫۷۲۱٫۴۵۳٫۴۸۴۶۲٫۳۶۷٫۷
۱۴۱۳اراکدانشگاه علوم پزشکی اراک۵۰٫۷۵۳٫۴۸۰۸۹٫۴۰۳۰۸۶٫۷۷۰۵۹٫۹
۱۴۹۱شاهروددانشگاه علوم پزشکی شاهرود۵۲۶۰۶۰۵۸٫۷۰۶۳٫۴۷۰٫۷۷۷٫۸۷۹٫۵
۱۷۴۸بمدانشگاه علوم پزشکی بم۴۹٫۴۶۰۷۶۵۲۸۴۷٫۸۸۴۴۸٫۹۶۹٫۷

فرمول کلی برای محاسبه امکان قبولی در پزشکی منطقه ۱ و ۲ و ۳ (انتخاب رشته کنکور)

حداقل درصد قبولی پزشکی روزانه دولتی منطقه یک

مجموع ریاضی و فیزیک ۱۰۰
مجموع زیست و شیمی ۱۲۰
مجموع عربی و زبان ۱۱۰
مجموع ادبیات و دینی ۱۳۰

حداقل درصد قبولی پزشکی روزانه دولتی منطقه دو

مجموع ریاضی و فیزیک ۱۰۰
مجموع زیست و شیمی ۱۱۵
مجموع عربی و زبان ۱۱۰
مجموع ادبیات و دینی ۱۲۰

حداقل درصد قبولی پزشکی روزانه دولتی منطقه سه

مجموع ریاضی و فیزیک ۱۰۰
مجموع زیست و شیمی ۱۱۰
مجموع عربی و زبان ۱۰۰
مجموع ادبیات و دینی ۱۳۰

برنامه ریزی مناسب برای قبولی در پزشکی روزانه

زمانی به بهترین تبدیل می شوید که خود را رشد دهید و در مسیر موفقیت باشید کنکور هم مانند بسیاری از ایستگاه های زندگی برای عبور موفقیت آمیز از این مرحله حساس و سرنوشت ساز داشتن هدف و برنامه ریزی تخصصی و منحصر به فرد و داشتن بهتریت تدریس ها و اساتید مثل استاد حسین احمدی و امیر دانش زاده در ادبیات ، دینی ، زبان انگلیسی و عربی و بهترین استاد ریاضی و فیزیک کنکور مهندس امیر مسعودی و شیمی را به سادگی می توان با مهندس عارف ربیعیان ۱۰۰ زد و عاشق این درس ماند.

قوانین پذیرش دانشگاه های خاص

رشته ها بورسیه دار و نیمه متمرکز در انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ چه رشته هایی هستند ؟

در این مقاله شرایط رشته ها بورسیه دار نیمه متمرکز جهت انتخاب رشته دانش آموزان نوشته شده است.

موسسه کنکور آسان است ( گروه تخصصی مهندس ابوالفضل شریفی ) امسال هم دانش آموزان را تا لحظه آخر و رسیدن به اهدافشان هدایت خواهد کرد.

یکی از امکانات موجود در انتخاب رشته کنکور سراسری انتخاب صحیح رشته های بورسیه دار ونیمه متمرکز است .

که باید زیرکانه انتخاب شود و دقیقا شما باید بدانید که چه می خواهید.

رشته های بورسیه و نیمه متمرکز، علاوه بر قبولی در آزمون نیاز به مصاحبه ، معاینه ، شاید تحقیقات و برآورده کردن شرایط خاص آن موسسه یا دانشگاه را دارد. و بعد از فارغ التحصیلی جذب ارگان و یا سازمان مربوطه خواهید شد .

در ضمن در طول تحصیل از حقوق و مزایایی با توجه به محل تحصیل دریافت خواهید کرد.

رشته های خاص و بورسیه در انتخاب رشته کنکور سراسری

معمولا موقعی که کارت ورود به جلسه ی کنکور صادر می شود ، لیست دانشگاه ها و رشته ی خاص و بورس اعلام می شود. این لیست شامل رشته های خاص و بورسیه و دانشگاههای مشترک بین همه ی گروه های آموزشی مشترک است (تمام رشته های شاخه نظری)

شرایط عمومی و اختصاصی

 1. اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
 2. برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی.
 3. رعایت شئونات اسلامی(التزام عملی به عنوان حجاب برتر برای خواهران) وپوشش مناسب برای آقایان.
 4. نداشتن سوءپیشینه به تشخیص مراجع ذیصلاح.
 5. دانشجویان موظف به رعایت کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های داخلی دانشکده هستند.
 6. پرداخت شهریه دوره و هزینه های خدمات جانبی آن مطابق با نرخ مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 7. موفقیت در مصاحبه عمومی دانشگاه.
 8. گذراندن دروس پیش نیاز و جبرانی ارائه شده از سوی گروه آزمایشی مربوط.
  البته هر ارگان ، موسسه یا دانشگاه شرایط اختصاصی مر بوط به خودش را هم دارد. در عوض یه سری مزایا و امکانات رو به دانشجویانش می دهد
  معمولا اونایی که رشته ی خاص و بورسیه می خونن ، در اولویت جذب کار در همان موسسه هست.
  ( قبلا حتما استخدام می شدن . اما حالا اگر و اما زیاد دارن ) محدودیت سنی هم معمولا وجود دارد.

 نحوه ی انتخاب رشته کنکور

قبلا مجبور بودی رشته های خاص و بورسیه ی انتخاب شده رو در اواویت ۱تا۱۰ فرم انتخاب رشته قرار بدی . که الان دیگه محدودیت در جایگاه انتخاب رشته نداری. معمولا قبولی رشته های خاص جدا از قبولی رشته های عادی اعلام میشه. یعنی دوتا رشته ممکنه قبول بشی. یکی رشته های عادی ، یکی رشته های خاص. اگه رشته های خاص که قبول شدی مراحل رو به طور کامل طی کنی. یعنی مصاحبه و معاینه و…. و قبول بشی. به طور خودکار قبولی در رشته ی غیر بورسیه شما حذف میشه. حتی اگه نفر اول شریف شده باشی!!!

دانشگاه های دارای شرایط خاص

۱- دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی ( وابسته به وزارت اطلاعات ) www.vaja.ir

۲- دانشگاه امام صادق (ع)   www.isu.ac.ir

۳- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله     www.bmsu.ac.ir

۴-دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ( دادگستری)   www.ujsas.ac.ir

۵- دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی www.cfu.ac.ir

 گروه تخصصی مشاوره مهندس ابوالفضل شریفی در خصوص انتخاب رشته و ارائه اطلاعات مفید و کامل سعی کرده نیازهای دانش آموزان را در آخرین گام موفقیت در کنکور و ورود به دانشگاه مورد علاقه اش رفع نماید .

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره زیر تماس بگیرید.

۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰

مطالب مرتبط
انتخاب رشته با امیر مسعودی
ثبت نام رشته های بدون کنکور
حداقل رتبه لازم برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان

اپلیکیشن کنکور آسان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست